Mark 12:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
25 [e]ἀγαπήσεις
agapēseis
you shall loveV-FIA-2S
2962 [e]Κύριον
Kyrion
[the] LordN-AMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2316 [e]Θεόν
Theon
GodN-AMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
1537 [e]ἐξ
ex
withPrep
3650 [e]ὅλης
holēs
allAdj-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2588 [e]καρδίας
kardias
heartN-GFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐξ
ex
withPrep
3650 [e]ὅλης
holēs
allAdj-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5590 [e]ψυχῆς
psychēs
soulN-GFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐξ
ex
withPrep
3650 [e]ὅλης
holēs
allAdj-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1271 [e]διανοίας
dianoias
mindN-GFS
4771 [e]σου
sou
of you,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐξ
ex
withPrep
3650 [e]ὅλης
holēs
allAdj-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2479 [e]ἰσχύος
ischyos
strengthN-GFS
4771 [e]σου.
sou
of you.’PPro-G2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. Αὕτη πρώτη ἐντολή.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολὴ·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου αὕτη πρώτη ἐντολή

Mark 12:30 Hebrew Bible
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה׃

Mark 12:30 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܗܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH.'

King James Bible
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

Holman Christian Standard Bible
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Mark 12:30Mark 12:30 NIVMark 12:30 NLTMark 12:30 ESVMark 12:30 NASBMark 12:30 KJVMark 12:30 Bible AppsMark 12:30 Biblia ParalelaMark 12:30 Chinese BibleMark 12:30 French BibleMark 12:30 German BibleBible Hub
Mark 12:29
Top of Page
Top of Page