Mark 12:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3754 [e]Ὅτι
hoti
TheConj
4413 [e]Πρώτη
Prōtē
foremostAdj-NFS
1510 [e]ἐστίν
estin
is,V-PIA-3S
191 [e]Ἄκουε,
Akoue
Hear thisV-PMA-2S
2474 [e]Ἰσραήλ,
Israēl
O Israel:N-VMS
2962 [e]Κύριος
Kyrios
[The] LordN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of us,PPro-G1P
2962 [e]Κύριος
Kyrios
[the] LordN-NMS
1520 [e]εἷς
heis
OneAdj-NMS
1510 [e]ἐστιν,
estin
is,V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πάντων τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε, Ἰσραήλ· κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, κύριος εἷς ἐστίν·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πάντων ἐντολὴ· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρώτη ἐστίν· ἄκουε Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστί·

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ, ὅτι Πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε Ἰσραήλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν

Mark 12:29 Hebrew Bible
ויען ישוע וידבר אליו הראשנה לכל המצות היא שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃

Mark 12:29 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܫܡܥ ܐܝܤܪܝܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered, "The foremost is, 'HEAR, O ISRAEL! THE LORD OUR GOD IS ONE LORD;

King James Bible
And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

Holman Christian Standard Bible
"This is the most important," Jesus answered: Listen, Israel! The Lord our God, the Lord is One.
Treasury of Scripture Knowledge

Hear.

Mark 12:32,33 And the scribe said to him, Well, Master, you have said the truth: …

Deuteronomy 6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

Deuteronomy 10:12 And now, Israel, what does the LORD your God require of you, but …

Deuteronomy 30:6 And the LORD your God will circumcise your heart, and the heart of …

Proverbs 23:26 My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways.

Matthew 10:37 He that loves father or mother more than me is not worthy of me: …

Luke 10:27 And he answering said, You shall love the Lord your God with all …

1 Timothy 1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and …

Links
Mark 12:29Mark 12:29 NIVMark 12:29 NLTMark 12:29 ESVMark 12:29 NASBMark 12:29 KJVMark 12:29 Bible AppsMark 12:29 Biblia ParalelaMark 12:29 Chinese BibleMark 12:29 French BibleMark 12:29 German BibleBible Hub
Mark 12:28
Top of Page
Top of Page