Matthew 20:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγουσιν
legousin
They sayV-PIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
455 [e]ἀνοιγῶσιν
anoigōsin
might be openedV-ASP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3788 [e]ὀφθαλμοὶ
ophthalmoi
eyesN-NMP
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
of us.PPro-G1P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Nestle 1904
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγουσιν αὐτῷ· κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί

Matthew 20:33 Hebrew Bible
ויאמרו אליו אדנינו עשה שתפקחנה עינינו׃

Matthew 20:33 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܕܢܬܦܬܚܢ ܥܝܢܝܢ ܀ 34 ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܩܪܒ ܠܥܝܢܝܗܘܢ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܦܬܚ ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
They said to Him, "Lord, we want our eyes to be opened."

King James Bible
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

Holman Christian Standard Bible
Lord," they said to Him, "open our eyes!"
Treasury of Scripture Knowledge

Lord.

Psalm 119:18 Open you my eyes, that I may behold wondrous things out of your law.

Ephesians 1:17-19 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory…

Links
Matthew 20:33Matthew 20:33 NIVMatthew 20:33 NLTMatthew 20:33 ESVMatthew 20:33 NASBMatthew 20:33 KJVMatthew 20:33 Bible AppsMatthew 20:33 Biblia ParalelaMatthew 20:33 Chinese BibleMatthew 20:33 French BibleMatthew 20:33 German BibleBible Hub
Matthew 20:32
Top of Page
Top of Page