Matthew 27:65
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5346 [e]Ἔφη
ephē
SaidV-IIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
Pilate,N-NMS
2192 [e]Ἔχετε
Echete
You haveV-PIA-2P
2892 [e]κουστωδίαν·
koustōdian
a guard.N-AFS
5217 [e]ὑπάγετε
hypagete
GoV-PMA-2P
805 [e]ἀσφαλίσασθε
asphalisasthe
make [it as] secureV-AMM-2P
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1492 [e]οἴδατε.
oidate
you know [how].V-RIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Nestle 1904
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:65 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε

Matthew 27:65 Hebrew Bible
ויאמר אליהם פילטוס הנה לכם אנשי משמר לכו סכרוהו כדעתכם׃

Matthew 27:65 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܤ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܩܤܛܘܢܪܐ ܙܠܘ ܐܙܕܗܪܘ ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ 66 ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܐܙܕܗܪܘ ܒܩܒܪܐ ܘܚܬܡܘ ܟܐܦܐ ܗܝ ܥܡ ܩܤܛܘܢܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Pilate said to them, "You have a guard; go, make it as secure as you know how."

King James Bible
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.

Holman Christian Standard Bible
You have a guard of soldiers," Pilate told them. "Go and make it as secure as you know how."
Treasury of Scripture Knowledge

make.

Matthew 28:11-15 Now when they were going, behold, some of the watch came into the …

Psalm 76:10 Surely the wrath of man shall praise you: the remainder of wrath …

Proverbs 21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Links
Matthew 27:65Matthew 27:65 NIVMatthew 27:65 NLTMatthew 27:65 ESVMatthew 27:65 NASBMatthew 27:65 KJVMatthew 27:65 Bible AppsMatthew 27:65 Biblia ParalelaMatthew 27:65 Chinese BibleMatthew 27:65 French BibleMatthew 27:65 German BibleBible Hub
Matthew 27:64
Top of Page
Top of Page