Nehemiah 10:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1940 [e]הוֹדִיָּ֥ה
hō-w-ḏî-yāh
HodiahN-proper-ms
1137 [e]בָנִ֖י
ḇā-nî
BaniN-proper-ms
1148 [e]בְּנִֽינוּ׃
bə-nî-nū.
[and] BeninuN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 10:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹודִיָּ֥ה בָנִ֖י בְּנִֽינוּ׃ ס

נחמיה 10:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הודיה בני בנינו׃ ס

נחמיה 10:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הודיה בני בנינו׃ ס

נחמיה 10:13 Hebrew Bible
הודיה בני בנינו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Hodiah, Bani, Beninu.

King James Bible
Hodijah, Bani, Beninu.

Holman Christian Standard Bible
Hodiah, Bani, and Beninu.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Nehemiah 10:13Nehemiah 10:13 NIVNehemiah 10:13 NLTNehemiah 10:13 ESVNehemiah 10:13 NASBNehemiah 10:13 KJVNehemiah 10:13 Bible AppsNehemiah 10:13 Biblia ParalelaNehemiah 10:13 Chinese BibleNehemiah 10:13 French BibleNehemiah 10:13 German BibleBible Hub
Nehemiah 10:12
Top of Page
Top of Page