Nehemiah 3:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]אֵת֩
’êṯ
-DirObjM
8179 [e]שַׁ֨עַר
ša-‘ar
GateN-proper-fs
1516 [e]הַגַּ֜יְא
hag-gay
the ValleyArt | N-proper-fs
2388 [e]הֶחֱזִ֣יק
he-ḥĕ-zîq
repairedV-Hifil-Perf-3ms
2586 [e]חָנוּן֮
ḥā-nūn
HanunN-proper-ms
3427 [e]וְיֹשְׁבֵ֣י
wə-yō-šə-ḇê
and the inhabitantsConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
2182 [e]זָנוֹחַ֒
zā-nō-w-aḥ
of ZanoahN-proper-fs
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
1129 [e]בָנ֔וּהוּ
ḇā-nū-hū,
built itV-Qal-Perf-3cp | 3ms
5975 [e]וַֽיַּעֲמִ֙ידוּ֙
way-ya-‘ă-mî-ḏū
and hungConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
1817 [e]דַּלְתֹתָ֔יו
dal-ṯō-ṯāw,
its doorsN-fpc | 3ms
4514 [e]מַנְעֻלָ֖יו
man-‘u-lāw
with its boltsN-mpc | 3ms
1280 [e]וּבְרִיחָ֑יו
ū-ḇə-rî-ḥāw;
and barsConj-w | N-mpc | 3ms
505 [e]וְאֶ֤לֶף
wə-’e-lep̄
and [repaired] a thousandConj-w | Number-msc
520 [e]אַמָּה֙
’am-māh
cubitsN-fs
2346 [e]בַּחוֹמָ֔ה
ba-ḥō-w-māh,
of the wallPrep-b, Art | N-fs
5704 [e]עַ֖ד
‘aḏ
as far asPrep
8179 [e]שַׁ֥עַר
ša-‘ar
GateN-msc
830 [e]הָשֲׁפֽוֹת׃
hā-šă-p̄ō-wṯ.
the RefuseArt | N-ms

Hebrew Texts
נחמיה 3:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵת֩ שַׁ֨עַר הַגַּ֜יְא הֶחֱזִ֣יק חָנוּן֮ וְיֹשְׁבֵ֣י זָנֹוחַ֒ הֵ֣מָּה בָנ֔וּהוּ וַֽיַּעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָ֑יו וְאֶ֤לֶף אַמָּה֙ בַּחֹומָ֔ה עַ֖ד שַׁ֥עַר הָשֲׁפֹֽות׃

נחמיה 3:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות׃

נחמיה 3:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות׃

נחמיה 3:13 Hebrew Bible
את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the Valley Gate. They built it and hung its doors with its bolts and its bars, and a thousand cubits of the wall to the Refuse Gate.

King James Bible
The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they built it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and a thousand cubits on the wall unto the dung gate.

Holman Christian Standard Bible
Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the Valley Gate. They rebuilt it and installed its doors, bolts, and bars, and repaired 500 yards of the wall to the Dung Gate.
Treasury of Scripture Knowledge

the valley gate

Nehemiah 2:13 And I went out by night by the gate of the valley, even before the …

Zanoah (There were two towns of the name of Zanoah in the tribe of Judah: see the parallel passages.)

Nehemiah 11:30 Zanoah, Adullam, and in their villages, at Lachish, and the fields …

Joshua 15:34,56 And Zanoah, and Engannim, Tappuah, and Enam…

1 Chronicles 4:18 And his wife Jehudijah bore Jered the father of Gedor, and Heber …

Links
Nehemiah 3:13Nehemiah 3:13 NIVNehemiah 3:13 NLTNehemiah 3:13 ESVNehemiah 3:13 NASBNehemiah 3:13 KJVNehemiah 3:13 Bible AppsNehemiah 3:13 Biblia ParalelaNehemiah 3:13 Chinese BibleNehemiah 3:13 French BibleNehemiah 3:13 German BibleBible Hub
Nehemiah 3:12
Top of Page
Top of Page