Nehemiah 3:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And NextConj-w | Prep
3027 [e]יָד֥וֹ
yā-ḏōw
to [Eliashib]N-fsc | 3ms
1129 [e]בָנ֖וּ
ḇā-nū
builtV-Qal-Perf-3cp
582 [e]אַנְשֵׁ֣י
’an-šê
the menN-mpc
3405 [e]יְרֵח֑וֹ
yə-rê-ḥōw;
of JerichoN-proper-fs
  ס
s
-Punc
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And nextConj-w | Prep
3027 [e]יָד֣וֹ
yā-ḏōw
to themN-fsc | 3ms
1129 [e]בָנָ֔ה
ḇā-nāh,
builtV-Qal-Perf-3ms
2139 [e]זַכּ֖וּר
zak-kūr
ZaccurN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
566 [e]אִמְרִֽי׃
’im-rî.
of ImriN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 3:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַל־יָדֹ֥ו בָנ֖וּ אַנְשֵׁ֣י יְרֵחֹ֑ו ס וְעַל־יָדֹ֣ו בָנָ֔ה זַכּ֖וּר בֶּן־אִמְרִֽי׃ ס

נחמיה 3:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל־ידו בנו אנשי ירחו ס ועל־ידו בנה זכור בן־אמרי׃ ס

נחמיה 3:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועל־ידו בנו אנשי ירחו ס ועל־ידו בנה זכור בן־אמרי׃ ס

נחמיה 3:2 Hebrew Bible
ועל ידו בנו אנשי ירחו ועל ידו בנה זכור בן אמרי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Next to him the men of Jericho built, and next to them Zaccur the son of Imri built.

King James Bible
And next unto him builded the men of Jericho. And next to them builded Zaccur the son of Imri.

Holman Christian Standard Bible
The men of Jericho built next to Eliashib, and next to them Zaccur son of Imri built.
Treasury of Scripture Knowledge

next unto him. Heb. at his hand. the men

Nehemiah 7:36 The children of Jericho, three hundred forty and five.

Ezra 2:34 The children of Jericho, three hundred forty and five.

Zaccur

Nehemiah 10:12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,

Links
Nehemiah 3:2Nehemiah 3:2 NIVNehemiah 3:2 NLTNehemiah 3:2 ESVNehemiah 3:2 NASBNehemiah 3:2 KJVNehemiah 3:2 Bible AppsNehemiah 3:2 Biblia ParalelaNehemiah 3:2 Chinese BibleNehemiah 3:2 French BibleNehemiah 3:2 German BibleBible Hub
Nehemiah 3:1
Top of Page
Top of Page