Nehemiah 3:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And nextConj-w | Prep
3027 [e]יָדָ֣ם
yā-ḏām
to themN-fsc | 3mp
2388 [e]הֶחֱזִ֗יק
he-ḥĕ-zîq,
made repairsV-Hifil-Perf-3ms
4822 [e]מְרֵמ֤וֹת
mə-rê-mō-wṯ
MeremothN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
223 [e]אוּרִיָּה֙
’ū-rî-yāh
of UrijahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
6976 [e]הַקּ֔וֹץ
haq-qō-wṣ,
of KozArt | N-proper-ms
  ס
s
-Punc
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And NextConj-w | Prep
3027 [e]יָדָ֣ם
yā-ḏām
to themN-fsc | 3mp
2388 [e]הֶחֱזִ֔יק
he-ḥĕ-zîq,
made repairsV-Hifil-Perf-3ms
4918 [e]מְשֻׁלָּ֥ם
mə-šul-lām
MeshullamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
1296 [e]בֶּרֶכְיָ֖ה
be-reḵ-yāh
of BerechiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4898 [e]מְשֵׁיזַבְאֵ֑ל
mə-šê-zaḇ-’êl;
of MeshezabelN-proper-ms
  ס
s
-Punc
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And NextConj-w | Prep
3027 [e]יָדָ֣ם
yā-ḏām
to themN-fsc | 3mp
2388 [e]הֶֽחֱזִ֔יק
he-ḥĕ-zîq,
made repairsV-Hifil-Perf-3ms
6659 [e]צָד֖וֹק
ṣā-ḏō-wq
ZadokN-proper-ms
1121 [e]בֶּֽן־
ben-
the son ofN-msc
1195 [e]בַּעֲנָֽא׃
ba-‘ă-nā.
BaanahN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַל־יָדָ֣ם הֶחֱזִ֗יק מְרֵמֹ֤ות בֶּן־אוּרִיָּה֙ בֶּן־הַקֹּ֔וץ ס וְעַל־יָדָ֣ם הֶחֱזִ֔יק מְשֻׁלָּ֥ם בֶּן־בֶּרֶכְיָ֖ה בֶּן־מְשֵׁיזַבְאֵ֑ל ס וְעַל־יָדָ֣ם הֶֽחֱזִ֔יק צָדֹ֖וק בֶּֽן־בַּעֲנָֽא׃ ס

נחמיה 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל־ידם החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ ס ועל־ידם החזיק משלם בן־ברכיה בן־משיזבאל ס ועל־ידם החזיק צדוק בן־בענא׃ ס

נחמיה 3:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועל־ידם החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ ס ועל־ידם החזיק משלם בן־ברכיה בן־משיזבאל ס ועל־ידם החזיק צדוק בן־בענא׃ ס

נחמיה 3:4 Hebrew Bible
ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ ועל ידם החזיק משלם בן ברכיה בן משיזבאל ועל ידם החזיק צדוק בן בענא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Next to them Meremoth the son of Uriah the son of Hakkoz made repairs. And next to him Meshullam the son of Berechiah the son of Meshezabel made repairs. And next to him Zadok the son of Baana also made repairs.

King James Bible
And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana.

Holman Christian Standard Bible
Next to them Meremoth son of Uriah, son of Hakkoz, made repairs. Beside them Meshullam son of Berechiah, son of Meshezabel, made repairs. Next to them Zadok son of Baana made repairs.
Treasury of Scripture Knowledge

Meremoth

Nehemiah 3:21 After him repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz another piece…

Nehemiah 10:15 Bunni, Azgad, Bebai,

Urijah

Ezra 8:33 Now on the fourth day was the silver and the gold and the vessels …

Uriah. Meshullam

Nehemiah 10:7 Meshullam, Abijah, Mijamin,

Links
Nehemiah 3:4Nehemiah 3:4 NIVNehemiah 3:4 NLTNehemiah 3:4 ESVNehemiah 3:4 NASBNehemiah 3:4 KJVNehemiah 3:4 Bible AppsNehemiah 3:4 Biblia ParalelaNehemiah 3:4 Chinese BibleNehemiah 3:4 French BibleNehemiah 3:4 German BibleBible Hub
Nehemiah 3:3
Top of Page
Top of Page