Nehemiah 7:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
The sonsN-mpc
333 [e]אָטֵ֥ר
’ā-ṭêr
of AterN-proper-ms
2396 [e]לְחִזְקִיָּ֖ה
lə-ḥiz-qî-yāh
of HezekiahPrep-l | N-proper-ms
8673 [e]תִּשְׁעִ֥ים
tiš-‘îm
ninetyNumber-cp
8083 [e]וּשְׁמֹנָֽה׃
ū-šə-mō-nāh.
and eightConj-w | Number-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 7:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵֽי־אָטֵ֥ר לְחִזְקִיָּ֖ה תִּשְׁעִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃ ס

נחמיה 7:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני־אטר לחזקיה תשעים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני־אטר לחזקיה תשעים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:21 Hebrew Bible
בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the sons of Ater, of Hezekiah, 98;

King James Bible
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

Holman Christian Standard Bible
Ater's descendants: of Hezekiah98
Treasury of Scripture Knowledge

Ater

Ezra 2:16 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

Links
Nehemiah 7:21Nehemiah 7:21 NIVNehemiah 7:21 NLTNehemiah 7:21 ESVNehemiah 7:21 NASBNehemiah 7:21 KJVNehemiah 7:21 Bible AppsNehemiah 7:21 Biblia ParalelaNehemiah 7:21 Chinese BibleNehemiah 7:21 French BibleNehemiah 7:21 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:20
Top of Page
Top of Page