Numbers 15:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
then it will beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
518 [e]אִ֣ם
’im
ifConj
5869 [e]מֵעֵינֵ֣י
mê-‘ê-nê
without the knowledgePrep-m | N-cdc
5712 [e]הָעֵדָה֮
hā-‘ê-ḏāh
of the congregationArt | N-fs
6213 [e]נֶעֶשְׂתָ֣ה
ne-‘eś-ṯāh
it is committedV-Nifal-Perf-3fs
7684 [e]לִשְׁגָגָה֒
liš-ḡā-ḡāh
unintentionallyPrep-l | N-fs
6213 [e]וְעָשׂ֣וּ
wə-‘ā-śū
that shall offerConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
3605 [e]כָל־
ḵāl
wholeN-msc
5712 [e]הָעֵדָ֡ה
hā-‘ê-ḏāh
the congregationArt | N-fs
6499 [e]פַּ֣ר
par
bullN-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
1241 [e]בָּקָר֩
bā-qār
of a bullN-ms
259 [e]אֶחָ֨ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
5930 [e]לְעֹלָ֜ה
lə-‘ō-lāh
as a burnt offeringPrep-l | N-fs
7381 [e]לְרֵ֤יחַ
lə-rê-aḥ
as a aromaPrep-l | N-msc
5207 [e]נִיחֹ֙חַ֙
nî-ḥō-aḥ
sweetN-ms
3068 [e]לַֽיהוָ֔ה
Yah-weh,
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
4503 [e]וּמִנְחָת֥וֹ
ū-min-ḥā-ṯōw
and with its grain offeringConj-w | N-fsc | 3ms
5262 [e]וְנִסְכּ֖וֹ
wə-nis-kōw
and its drink offeringConj-w | N-msc | 3ms
4941 [e]כַּמִּשְׁפָּ֑ט
kam-miš-pāṭ;
according to the ordinancePrep-k, Art | N-ms
8163 [e]וּשְׂעִיר־
ū-śə-‘îr-
and kidConj-w | N-msc
5795 [e]עִזִּ֥ים
‘iz-zîm
of the goatsN-fp
259 [e]אֶחָ֖ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
2403 [e]לְחַטָּֽת׃
lə-ḥaṭ-ṭāṯ.
as a sin offeringPrep-l | N-fs

Hebrew Texts
במדבר 15:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה אִ֣ם מֵעֵינֵ֣י הָעֵדָה֮ נֶעֶשְׂתָ֣ה לִשְׁגָגָה֒ וְעָשׂ֣וּ כָל־הָעֵדָ֡ה פַּ֣ר בֶּן־בָּקָר֩ אֶחָ֨ד לְעֹלָ֜ה לְרֵ֤יחַ נִיחֹ֙חַ֙ לַֽיהוָ֔ה וּמִנְחָתֹ֥ו וְנִסְכֹּ֖ו כַּמִּשְׁפָּ֑ט וּשְׂעִיר־עִזִּ֥ים אֶחָ֖ד לְחַטָּֽת׃

במדבר 15:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל־העדה פר בן־בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר־עזים אחד לחטת׃

במדבר 15:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל־העדה פר בן־בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר־עזים אחד לחטת׃

במדבר 15:24 Hebrew Bible
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then it shall be, if it is done unintentionally, without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one bull for a burnt offering, as a soothing aroma to the LORD, with its grain offering and its drink offering, according to the ordinance, and one male goat for a sin offering.

King James Bible
Then it shall be, if ought be committed by ignorance without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering, for a sweet savour unto the LORD, with his meat offering, and his drink offering, according to the manner, and one kid of the goats for a sin offering.

Holman Christian Standard Bible
and if it was done unintentionally without the community's awareness, the entire community is to prepare one young bull for a burnt offering as a pleasing aroma to the LORD, with its grain offering and drink offering according to the regulation, and one male goat as a sin offering.
Treasury of Scripture Knowledge

if ought

Leviticus 4:13 And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and …

without. Heb. from the eyes. one young bullock

Leviticus 4:14-21 When the sin, which they have sinned against it, is known, then the …

with his

Numbers 15:8-10 And when you prepare a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice …

manner, or, ordinance. one kid

Numbers 28:15 And one kid of the goats for a sin offering to the LORD shall be …

Leviticus 4:23 Or if his sin, wherein he has sinned, come to his knowledge; he shall …

2 Chronicles 29:21-24 And they brought seven bullocks, and seven rams, and seven lambs, …

Ezra 6:17 And offered at the dedication of this house of God an hundred bullocks, …

Ezra 8:35 Also the children of those that had been carried away, which were …

Links
Numbers 15:24Numbers 15:24 NIVNumbers 15:24 NLTNumbers 15:24 ESVNumbers 15:24 NASBNumbers 15:24 KJVNumbers 15:24 Bible AppsNumbers 15:24 Biblia ParalelaNumbers 15:24 Chinese BibleNumbers 15:24 French BibleNumbers 15:24 German BibleBible Hub
Numbers 15:23
Top of Page
Top of Page