Numbers 17:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1696 [e]וַיְדַבֵּ֨ר
way-ḏab-bêr
So spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
4872 [e]מֹשֶׁ֜ה
mō-šeh
MosesN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
5414 [e]וַיִּתְּנ֣וּ
way-yit-tə-nū
and gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלָ֣יו ׀
’ê-lāw
himPrep | 3ms
3605 [e]כָּֽל־
kāl-
eachN-msc
5387 [e]נְשִֽׂיאֵיהֶ֡ם
nə-śî-’ê-hem
of their leadersN-mpc | 3mp
4294 [e]מַטֶּה֩
maṭ-ṭeh
a rodN-ms
5387 [e]לְנָשִׂ֨יא
lə-nā-śî
for leaderPrep-l | N-ms
259 [e]אֶחָ֜ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
4294 [e]מַטֶּ֨ה
maṭ-ṭeh
apieceN-ms
5387 [e]לְנָשִׂ֤יא
lə-nā-śî
for leaderPrep-l | N-ms
259 [e]אֶחָד֙
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
1004 [e]לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
according to housesPrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָ֔ם
’ă-ḇō-ṯām,
their fathers'N-mpc | 3mp
8147 [e]שְׁנֵ֥ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
4294 [e]מַטּ֑וֹת
maṭ-ṭō-wṯ;
rodsN-mp
4294 [e]וּמַטֵּ֥ה
ū-maṭ-ṭêh
and the rodConj-w | N-msc
175 [e]אַהֲרֹ֖ן
’a-hă-rōn
Of AaronN-proper-ms
8432 [e]בְּת֥וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
[was] amongPrep-b | N-msc
4294 [e]מַטּוֹתָֽם׃
maṭ-ṭō-w-ṯām.
their rodsN-mpc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 17:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֨ר מֹשֶׁ֜ה אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וַיִּתְּנ֣וּ אֵלָ֣יו ׀ כָּֽל־נְשִֽׂיאֵיהֶ֡ם מַטֶּה֩ לְנָשִׂ֨יא אֶחָ֜ד מַטֶּ֨ה לְנָשִׂ֤יא אֶחָד֙ לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֔ם שְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר מַטֹּ֑ות וּמַטֵּ֥ה אַהֲרֹ֖ן בְּתֹ֥וךְ מַטֹּותָֽם׃

במדבר 17:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר משה אל־בני ישראל ויתנו אליו ׀ כל־נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃

במדבר 17:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וידבר משה אל־בני ישראל ויתנו אליו ׀ כל־נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃

במדבר 17:6 Hebrew Bible
וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moses therefore spoke to the sons of Israel, and all their leaders gave him a rod apiece, for each leader according to their fathers' households, twelve rods, with the rod of Aaron among their rods.

King James Bible
And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one, according to their fathers' houses, even twelve rods: and the rod of Aaron was among their rods.

Holman Christian Standard Bible
So Moses spoke to the Israelites, and each of their leaders gave him a staff, one for each of the leaders of their ancestral houses, 12 staffs in all. Aaron's staff was among them.
Treasury of Scripture Knowledge

A rod a-piece, for each prince one.Heb. A rod for one prince, a rod for one prince.

Numbers 17:2 Speak to the children of Israel, and take of every one of them a …

Links
Numbers 17:6Numbers 17:6 NIVNumbers 17:6 NLTNumbers 17:6 ESVNumbers 17:6 NASBNumbers 17:6 KJVNumbers 17:6 Bible AppsNumbers 17:6 Biblia ParalelaNumbers 17:6 Chinese BibleNumbers 17:6 French BibleNumbers 17:6 German BibleBible Hub
Numbers 17:5
Top of Page
Top of Page