Numbers 2:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2583 [e]וְהַחוֹנִ֥ם
wə-ha-ḥō-w-nim
And Those who campConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
5921 [e]עָלָ֖יו
‘ā-lāw
next to himPrep | 3ms
4294 [e]מַטֵּ֣ה
maṭ-ṭêh
[shall be] the tribeN-msc
8095 [e]שִׁמְע֑וֹן
šim-‘ō-wn;
of SimeonN-proper-ms
5387 [e]וְנָשִׂיא֙
wə-nā-śî
and the leaderConj-w | N-ms
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
8095 [e]שִׁמְע֔וֹן
šim-‘ō-wn,
of SimeonN-proper-ms
8017 [e]שְׁלֻמִיאֵ֖ל
šə-lu-mî-’êl
[shall be] ShelumielN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
  צוּרִֽי־
ṣū-rî-
of 
6701 [e]שַׁדָּֽי׃
šad-dāy
ZurishaddaiN-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַחֹונִ֥ם עָלָ֖יו מַטֵּ֣ה שִׁמְעֹ֑ון וְנָשִׂיא֙ לִבְנֵ֣י שִׁמְעֹ֔ון שְׁלֻמִיאֵ֖ל בֶּן־צוּרִֽי־שַׁדָּֽי ׃

במדבר 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורי־שדי ׃

במדבר 2:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורי־שדי ׃

במדבר 2:12 Hebrew Bible
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Those who camp next to him shall be the tribe of Simeon, and the leader of the sons of Simeon: Shelumiel the son of Zurishaddai,

King James Bible
And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai.

Holman Christian Standard Bible
The tribe of Simeon will camp next to it. The leader of the Simeonites is Shelumiel son of Zurishaddai.
Treasury of Scripture Knowledge

Shelumiel

Numbers 1:6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

Numbers 7:36,41 On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the …

Numbers 10:19 And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel …

Links
Numbers 2:12Numbers 2:12 NIVNumbers 2:12 NLTNumbers 2:12 ESVNumbers 2:12 NASBNumbers 2:12 KJVNumbers 2:12 Bible AppsNumbers 2:12 Biblia ParalelaNumbers 2:12 Chinese BibleNumbers 2:12 French BibleNumbers 2:12 German BibleBible Hub
Numbers 2:11
Top of Page
Top of Page