Numbers 26:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
2074 [e]זְבוּלֻן֮
zə-ḇū-lun
of ZebulunN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָם֒
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
according to their families [were]Prep-l | N-fpc | 3mp
5624 [e]לְסֶ֗רֶד
lə-se-reḏ,
of SeredPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֙חַת֙
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
5625 [e]הַסַּרְדִּ֔י
has-sar-dî,
of the SarditesArt | N-proper-ms
356 [e]לְאֵל֕וֹן
lə-’ê-lō-wn
of ElonPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
440 [e]הָאֵלֹנִ֑י
hā-’ê-lō-nî;
of the ElonitesArt | N-proper-ms
3177 [e]לְיַ֨חְלְאֵ֔ל
lə-yaḥ-lə-’êl,
of JahleelPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
3178 [e]הַיַּחְלְאֵלִֽי׃
hay-yaḥ-lə-’ê-lî.
of the JahleelitesArt | N-proper-msHebrew Texts
במדבר 26:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י זְבוּלֻן֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְסֶ֗רֶד מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַסַּרְדִּ֔י לְאֵלֹ֕ון מִשְׁפַּ֖חַת הָאֵלֹנִ֑י לְיַ֨חְלְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְלְאֵלִֽי׃

במדבר 26:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃

במדבר 26:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃

במדבר 26:26 Hebrew Bible
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Zebulun according to their families: of Sered, the family of the Seredites; of Elon, the family of the Elonites; of Jahleel, the family of the Jahleelites.

King James Bible
Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.

Holman Christian Standard Bible
Zebulun's descendants by their clans: the Seredite clan from Sered; the Elonite clan from Elon; the Jahleelite clan from Jahleel.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 1:30,31 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, …

Numbers 2:7,8 Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain …

Links
Numbers 26:26Numbers 26:26 NIVNumbers 26:26 NLTNumbers 26:26 ESVNumbers 26:26 NASBNumbers 26:26 KJVNumbers 26:26 Bible AppsNumbers 26:26 Biblia ParalelaNumbers 26:26 Chinese BibleNumbers 26:26 French BibleNumbers 26:26 German BibleBible Hub
Numbers 26:25
Top of Page
Top of Page