Numbers 26:44
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
836 [e]אָשֵׁר֮
’ā-šêr
of AsherN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָם֒
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
according to their families [were]Prep-l | N-fpc | 3mp
3232 [e]לְיִמְנָ֗ה
lə-yim-nāh,
of ImnahPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֙חַת֙
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
3232 [e]הַיִּמְנָ֔ה
hay-yim-nāh,
of the JimnitesArt | N-proper-ms
3440 [e]לְיִשְׁוִ֕י
lə-yiš-wî
of IshviPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
3441 [e]הַיִּשְׁוִ֑י
hay-yiš-wî;
of the JesuitesArt | N-proper-ms
1283 [e]לִבְרִיעָ֕ה
liḇ-rî-‘āh
of BeriahPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
1284 [e]הַבְּרִיעִֽי׃
hab-bə-rî-‘î.
of the BeriitesArt | N-proper-msHebrew Texts
במדבר 26:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י אָשֵׁר֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְיִמְנָ֗ה מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַיִּמְנָ֔ה לְיִשְׁוִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַיִּשְׁוִ֑י לִבְרִיעָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַבְּרִיעִֽי׃

במדבר 26:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃

במדבר 26:44 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃

במדבר 26:44 Hebrew Bible
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Asher according to their families: of Imnah, the family of the Imnites; of Ishvi, the family of the Ishvites; of Beriah, the family of the Beriites.

King James Bible
Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.

Holman Christian Standard Bible
Asher's descendants by their clans: the Imnite clan from Imnah; the Ishvite clan from Ishvi; the Beriite clan from Beriah.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 26:44Numbers 26:44 NIVNumbers 26:44 NLTNumbers 26:44 ESVNumbers 26:44 NASBNumbers 26:44 KJVNumbers 26:44 Bible AppsNumbers 26:44 Biblia ParalelaNumbers 26:44 Chinese BibleNumbers 26:44 French BibleNumbers 26:44 German BibleBible Hub
Numbers 26:43
Top of Page
Top of Page