3232. יִמְנָה (Yimnah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3232. יִמְנָה (Yimnah) — 5 Occurrences

Genesis 46:17
HEB: וּבְנֵ֣י אָשֵׁ֗ר יִמְנָ֧ה וְיִשְׁוָ֛ה וְיִשְׁוִ֥י
NAS: of Asher: Imnah and Ishvah
KJV: of Asher; Jimnah, and Ishuah,
INT: the sons of Asher Imnah and Ishvah and Ishvi

Numbers 26:44
HEB: אָשֵׁר֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְיִמְנָ֗ה מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַיִּמְנָ֔ה
NAS: according to their families: of Imnah, the family
KJV: after their families: of Jimna, the family
INT: of Asher to their families of Imnah the family of the Imnites

Numbers 26:44
HEB: לְיִמְנָ֗ה מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַיִּמְנָ֔ה לְיִשְׁוִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת
NAS: the family of the Imnites; of Ishvi,
KJV: the family of the Jimnites: of Jesui,
INT: of Imnah the family of the Imnites of Ishvi the family

1 Chronicles 7:30
HEB: בְּנֵ֣י אָשֵׁ֗ר יִמְנָ֧ה וְיִשְׁוָ֛ה וְיִשְׁוִ֥י
NAS: of Asher [were] Imnah, Ishvah,
KJV: of Asher; Imnah, and Isuah,
INT: the sons of Asher Imnah Ishvah Ishvi

2 Chronicles 31:14
HEB: וְקוֹרֵ֨א בֶן־ יִמְנָ֤ה הַלֵּוִי֙ הַשּׁוֹעֵ֣ר
NAS: the son of Imnah the Levite,
KJV: the son of Imnah the Levite,
INT: Kore the son of Imnah the Levite the keeper

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page