Numbers 26:57
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]וְאֵ֨לֶּה
wə-’êl-leh
And theseConj-w | Pro-cp
6485 [e]פְקוּדֵ֣י
p̄ə-qū-ḏê
[are] those who were numberedV-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
3881 [e]הַלֵּוִי֮
hal-lê-wî
of the LeviteArt | N-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָם֒
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
1648 [e]לְגֵרְשׁ֗וֹן
lə-ḡê-rə-šō-wn,
of GershonPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֙חַת֙
miš-pa-ḥaṯ
the family ofN-fsc
1649 [e]הַגֵּ֣רְשֻׁנִּ֔י
hag-gê-rə-šun-nî,
the GershoniteArt | N-proper-ms
6955 [e]לִקְהָ֕ת
liq-hāṯ
of KohathPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
6956 [e]הַקְּהָתִ֑י
haq-qə-hā-ṯî;
of the KohathitesArt | N-proper-ms
4847 [e]לִמְרָרִ֕י
lim-rā-rî
of MerariPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the family ofN-fsc
4848 [e]הַמְּרָרִֽי׃
ham-mə-rā-rî.
the MeraritesArt | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 26:57 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨לֶּה פְקוּדֵ֣י הַלֵּוִי֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְגֵרְשֹׁ֗ון מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַגֵּ֣רְשֻׁנִּ֔י לִקְהָ֕ת מִשְׁפַּ֖חַת הַקְּהָתִ֑י לִמְרָרִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַמְּרָרִֽי׃

במדבר 26:57 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃

במדבר 26:57 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃

במדבר 26:57 Hebrew Bible
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are those who were numbered of the Levites according to their families: of Gershon, the family of the Gershonites; of Kohath, the family of the Kohathites; of Merari, the family of the Merarites.

King James Bible
And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.

Holman Christian Standard Bible
These were the Levites registered by their clans: the Gershonite clan from Gershon; the Kohathite clan from Kohath; the Merarite clan from Merari.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 3:17-21 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, …

Numbers 16:1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, …

Links
Numbers 26:57Numbers 26:57 NIVNumbers 26:57 NLTNumbers 26:57 ESVNumbers 26:57 NASBNumbers 26:57 KJVNumbers 26:57 Bible AppsNumbers 26:57 Biblia ParalelaNumbers 26:57 Chinese BibleNumbers 26:57 French BibleNumbers 26:57 German BibleBible Hub
Numbers 26:56
Top of Page
Top of Page