Numbers 26:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
4940 [e]מִשְׁפְּחֹ֣ת
miš-pə-ḥōṯ
[are] the familiesN-fpc
7206 [e]הָרֻֽאוּבֵנִ֑י‪‬
hā-ru-’ū-ḇê-nî;
of the ReubeniteArt | N-proper-ms
1961 [e]וַיִּהְי֣וּ
way-yih-yū
and wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6485 [e]פְקֻדֵיהֶ֗ם
p̄ə-qu-ḏê-hem,
those who were numbered of themV-Qal-QalPassPrtcpl-mpc | 3mp
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֤ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
705 [e]וְאַרְבָּעִים֙
wə-’ar-bā-‘îm
and fortyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֔לֶף
’e-lep̄,
thousandNumber-ms
7651 [e]וּשְׁבַ֥ע
ū-šə-ḇa‘
and sevenConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fpc
7970 [e]וּשְׁלֹשִֽׁים׃
ū-šə-lō-šîm.
and thirtyConj-w | Number-cp

Hebrew Texts
במדבר 26:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הָרֻֽאוּבֵנִ֑י וַיִּהְי֣וּ פְקֻדֵיהֶ֗ם שְׁלֹשָׁ֤ה וְאַרְבָּעִים֙ אֶ֔לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃

במדבר 26:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃

במדבר 26:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃

במדבר 26:7 Hebrew Bible
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the families of the Reubenites, and those who were numbered of them were 43,730.

King James Bible
These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.

Holman Christian Standard Bible
These were the Reubenite clans, and their registered men numbered 43,730.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 26:7Numbers 26:7 NIVNumbers 26:7 NLTNumbers 26:7 ESVNumbers 26:7 NASBNumbers 26:7 KJVNumbers 26:7 Bible AppsNumbers 26:7 Biblia ParalelaNumbers 26:7 Chinese BibleNumbers 26:7 French BibleNumbers 26:7 German BibleBible Hub
Numbers 26:6
Top of Page
Top of Page