Numbers 30:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וְשָׁמַ֤ע
wə-šā-ma‘
and heard [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
376 [e]אִישָׁהּ֙
’î-šāh
her husbandN-msc | 3fs
2790 [e]וְהֶחֱרִ֣שׁ
wə-he-ḥĕ-riš
and made no responseConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
  לָ֔הּ
lāh,
to herPrep | 3fs
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
5106 [e]הֵנִ֖יא
hê-nî
[and] did overruleV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֹתָ֑הּ
’ō-ṯāh;
herDirObjM | 3fs
6965 [e]וְקָ֙מוּ֙
wə-qā-mū
then shall standConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5088 [e]נְדָרֶ֔יהָ
nə-ḏā-re-hā,
her vowsN-mpc | 3fs
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and everyConj-w | N-msc
632 [e]אִסָּ֛ר
’is-sār
agreementN-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
by whichPro-r
631 [e]אָסְרָ֥ה
’ā-sə-rāh
she boundV-Qal-Perf-3fs
5921 [e]עַל־
‘al-
on herPrep
5315 [e]נַפְשָׁ֖הּ
nap̄-šāh
soulN-fsc | 3fs
6965 [e]יָקֽוּם׃
yā-qūm.
shall standV-Qal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
במדבר 30:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֤ע אִישָׁהּ֙ וְהֶחֱרִ֣שׁ לָ֔הּ לֹ֥א הֵנִ֖יא אֹתָ֑הּ וְקָ֙מוּ֙ כָּל־נְדָרֶ֔יהָ וְכָל־אִסָּ֛ר אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֽוּם׃

במדבר 30:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

במדבר 30:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

במדבר 30:11 Hebrew Bible
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and her husband heard it, but said nothing to her and did not forbid her, then all her vows shall stand and every obligation by which she bound herself shall stand.

King James Bible
And her husband heard it, and held his peace at her, and disallowed her not: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she bound her soul shall stand.

Holman Christian Standard Bible
and her husband hears about it, says nothing to her, and does not prohibit her, all her vows are binding, and every obligation she put herself under is binding.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 30:11Numbers 30:11 NIVNumbers 30:11 NLTNumbers 30:11 ESVNumbers 30:11 NASBNumbers 30:11 KJVNumbers 30:11 Bible AppsNumbers 30:11 Biblia ParalelaNumbers 30:11 Chinese BibleNumbers 30:11 French BibleNumbers 30:11 German BibleBible Hub
Numbers 30:10
Top of Page
Top of Page