Numbers 30:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וְשָׁמַ֥ע
wə-šā-ma‘
and hears [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
376 [e]אִישָׁ֛הּ
’î-šāh
her husbandN-msc | 3fs
3117 [e]בְּי֥וֹם
bə-yō-wm
on the dayPrep-b | N-msc
8085 [e]שָׁמְע֖וֹ
šā-mə-‘ōw
that he hearsV-Qal-Inf | 3ms
2790 [e]וְהֶחֱרִ֣ישׁ
wə-he-ḥĕ-rîš
and makes no responseConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
  לָ֑הּ
lāh;
to herPrep | 3fs
6965 [e]וְקָ֣מוּ
wə-qā-mū
then shall standConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5088 [e]נְדָרֶ֗יהָ
nə-ḏā-re-hā,
her vowsN-mpc | 3fs
632 [e]וֶֽאֱסָרֶ֛הָ
we-’ĕ-sā-re-hā
and her agreementsConj-w | N-mpc | 3fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
by whichPro-r
631 [e]אָסְרָ֥ה
’ā-sə-rāh
she boundV-Qal-Perf-3fs
5921 [e]עַל־
‘al-
on herPrep
5315 [e]נַפְשָׁ֖הּ
nap̄-šāh
soulN-fsc | 3fs
6965 [e]יָקֻֽמוּ׃
yā-qu-mū.
shall standV-Qal-Imperf-3mp

Hebrew Texts
במדבר 30:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֥ע אִישָׁ֛הּ בְּיֹ֥ום שָׁמְעֹ֖ו וְהֶחֱרִ֣ישׁ לָ֑הּ וְקָ֣מוּ נְדָרֶ֗יהָ וֶֽאֱסָרֶ֛הָ אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֻֽמוּ׃

במדבר 30:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר־אסרה על־נפשה יקמו׃

במדבר 30:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר־אסרה על־נפשה יקמו׃

במדבר 30:7 Hebrew Bible
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and her husband hears of it and says nothing to her on the day he hears it, then her vows shall stand and her obligations by which she has bound herself shall stand.

King James Bible
And her husband heard it, and held his peace at her in the day that he heard it: then her vows shall stand, and her bonds wherewith she bound her soul shall stand.

Holman Christian Standard Bible
and her husband hears about it and says nothing to her when he finds out, her vows are binding, and the obligations she put herself under are binding.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 30:7Numbers 30:7 NIVNumbers 30:7 NLTNumbers 30:7 ESVNumbers 30:7 NASBNumbers 30:7 KJVNumbers 30:7 Bible AppsNumbers 30:7 Biblia ParalelaNumbers 30:7 Chinese BibleNumbers 30:7 French BibleNumbers 30:7 German BibleBible Hub
Numbers 30:6
Top of Page
Top of Page