Numbers 35:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8199 [e]וְשָֽׁפְטוּ֙
wə-šā-p̄ə-ṭū
then shall judgeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5712 [e]הָֽעֵדָ֔ה
hā-‘ê-ḏāh,
the congregationArt | N-fs
996 [e]בֵּ֚ין
bên
betweenPrep
5221 [e]הַמַּכֶּ֔ה
ham-mak-keh,
the manslayerArt | V-Hifil-Prtcpl-ms
996 [e]וּבֵ֖ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
1350 [e]גֹּאֵ֣ל
gō-’êl
avengerV-Qal-Prtcpl-msc
1818 [e]הַדָּ֑ם
had-dām;
of the bloodArt | N-ms
5921 [e]עַ֥ל
‘al
according toPrep
4941 [e]הַמִּשְׁפָּטִ֖ים
ham-miš-pā-ṭîm
judgmentsArt | N-mp
428 [e]הָאֵֽלֶּה׃
hā-’êl-leh.
theseArt | Pro-cp

Hebrew Texts
במדבר 35:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָֽׁפְטוּ֙ הָֽעֵדָ֔ה בֵּ֚ין הַמַּכֶּ֔ה וּבֵ֖ין גֹּאֵ֣ל הַדָּ֑ם עַ֥ל הַמִּשְׁפָּטִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

במדבר 35:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃

במדבר 35:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃

במדבר 35:24 Hebrew Bible
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then the congregation shall judge between the slayer and the blood avenger according to these ordinances.

King James Bible
Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments:

Holman Christian Standard Bible
the assembly is to judge between the slayer and the avenger of blood according to these ordinances.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 35:12 And they shall be to you cities for refuge from the avenger; that …

Joshua 20:6 And he shall dwell in that city, until he stand before the congregation …

Links
Numbers 35:24Numbers 35:24 NIVNumbers 35:24 NLTNumbers 35:24 ESVNumbers 35:24 NASBNumbers 35:24 KJVNumbers 35:24 Bible AppsNumbers 35:24 Biblia ParalelaNumbers 35:24 Chinese BibleNumbers 35:24 French BibleNumbers 35:24 German BibleBible Hub
Numbers 35:23
Top of Page
Top of Page