Numbers 35:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4058 [e]וּמַדֹּתֶ֞ם
ū-mad-dō-ṯem
And you shall measureConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
2351 [e]מִח֣וּץ
mi-ḥūṣ
outsidePrep-m | N-msc
5892 [e]לָעִ֗יר
lā-‘îr,
the cityPrep-l, Art | N-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6285 [e]פְּאַת־
pə-’aṯ-
on the sideN-fsc
6924 [e]קֵ֣דְמָה
qê-ḏə-māh
eastAdv | 3fs
505 [e]אַלְפַּ֪יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
520 [e]בָּֽאַמָּ֟ה
bā-’am-māh
cubitsPrep-b, Art | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6285 [e]פְּאַת־
pə-’aṯ-
on the sideN-fsc
5045 [e]נֶגֶב֩
ne-ḡeḇ
of the NegevN-proper-fs
505 [e]אַלְפַּ֨יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
520 [e]בָּאַמָּ֜ה
bā-’am-māh
cubitsPrep-b, Art | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6285 [e]פְּאַת־
pə-’aṯ-
on the sideN-fsc
3220 [e]יָ֣ם ׀
yām
westN-ms
505 [e]אַלְפַּ֣יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
520 [e]בָּֽאַמָּ֗ה
bā-’am-māh,
cubitsPrep-b, Art | N-fs
853 [e]וְאֵ֨ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
6285 [e]פְּאַ֥ת
pə-’aṯ
on the sideN-fsc
6828 [e]צָפ֛וֹן
ṣā-p̄ō-wn
northN-fs
505 [e]אַלְפַּ֥יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
520 [e]בָּאַמָּ֖ה
bā-’am-māh
cubitsPrep-b, Art | N-fs
5892 [e]וְהָעִ֣יר
wə-hā-‘îr
and the city [shall be]Conj-w, Art | N-fs
8432 [e]בַּתָּ֑וֶךְ
bat-tā-weḵ;
in the middlePrep-b, Art | N-ms
2088 [e]זֶ֚ה
zeh
ThisPro-ms
1961 [e]יִהְיֶ֣ה
yih-yeh
shall belongV-Qal-Imperf-3ms
  לָהֶ֔ם
lā-hem,
to themPrep | 3mp
4054 [e]מִגְרְשֵׁ֖י
miḡ-rə-šê
as common-land forN-mpc
5892 [e]הֶעָרִֽים׃
he-‘ā-rîm.
the citiesArt | N-fp

Hebrew Texts
במדבר 35:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַדֹּתֶ֞ם מִח֣וּץ לָעִ֗יר אֶת־פְּאַת־קֵ֣דְמָה אַלְפַּ֪יִם בָּֽאַמָּ֟ה וְאֶת־פְּאַת־נֶגֶב֩ אַלְפַּ֨יִם בָּאַמָּ֜ה וְאֶת־פְּאַת־יָ֣ם ׀ אַלְפַּ֣יִם בָּֽאַמָּ֗ה וְאֵ֨ת פְּאַ֥ת צָפֹ֛ון אַלְפַּ֥יִם בָּאַמָּ֖ה וְהָעִ֣יר בַּתָּ֑וֶךְ זֶ֚ה יִהְיֶ֣ה לָהֶ֔ם מִגְרְשֵׁ֖י הֶעָרִֽים׃

במדבר 35:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומדתם מחוץ לעיר את־פאת־קדמה אלפים באמה ואת־פאת־נגב אלפים באמה ואת־פאת־ים ׀ אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים׃

במדבר 35:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומדתם מחוץ לעיר את־פאת־קדמה אלפים באמה ואת־פאת־נגב אלפים באמה ואת־פאת־ים ׀ אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים׃

במדבר 35:5 Hebrew Bible
ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall also measure outside the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits, with the city in the center. This shall become theirs as pasture lands for the cities.

King James Bible
And ye shall measure from without the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and the city shall be in the midst: this shall be to them the suburbs of the cities.

Holman Christian Standard Bible
Measure 1,000 yards outside the city for the east side, 1,000 yards for the south side, 1,000 yards for the west side, and 1,000 yards for the north side, with the city in the center. This will belong to them as pasturelands for the cities."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 35:5Numbers 35:5 NIVNumbers 35:5 NLTNumbers 35:5 ESVNumbers 35:5 NASBNumbers 35:5 KJVNumbers 35:5 Bible AppsNumbers 35:5 Biblia ParalelaNumbers 35:5 Chinese BibleNumbers 35:5 French BibleNumbers 35:5 German BibleBible Hub
Numbers 35:4
Top of Page
Top of Page