Numbers 36:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4940 [e]מִֽמִּשְׁפְּחֹ֛ת
mim-miš-pə-ḥōṯ
Into the familiesPrep-m | N-fpc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֥ה
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3130 [e]יוֹסֵ֖ף
yō-w-sêp̄
of JosephN-proper-ms
1961 [e]הָי֣וּ
hā-yū
they becameV-Qal-Perf-3cp
802 [e]לְנָשִׁ֑ים
lə-nā-šîm;
marriedPrep-l | N-fp
1961 [e]וַתְּהִי֙
wat-tə-hî
and remainedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
5159 [e]נַחֲלָתָ֔ן
na-ḥă-lā-ṯān,
their inheritanceN-fsc | 3fp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
4294 [e]מַטֵּ֖ה
maṭ-ṭêh
the tribe ofN-msc
4940 [e]מִשְׁפַּ֥חַת
miš-pa-ḥaṯ
familyN-fsc
1 [e]אֲבִיהֶֽן׃
’ă-ḇî-hen.
of their fatherN-msc | 3fp

Hebrew Texts
במדבר 36:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִֽמִּשְׁפְּחֹ֛ת בְּנֵֽי־מְנַשֶּׁ֥ה בֶן־יֹוסֵ֖ף הָי֣וּ לְנָשִׁ֑ים וַתְּהִי֙ נַחֲלָתָ֔ן עַל־מַטֵּ֖ה מִשְׁפַּ֥חַת אֲבִיהֶֽן׃

במדבר 36:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ממשפחת בני־מנשה בן־יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על־מטה משפחת אביהן׃

במדבר 36:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ממשפחת בני־מנשה בן־יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על־מטה משפחת אביהן׃

במדבר 36:12 Hebrew Bible
ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They married those from the families of the sons of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance remained with the tribe of the family of their father.

King James Bible
And they were married into the families of the sons of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance remained in the tribe of the family of their father.

Holman Christian Standard Bible
They married men from the clans of the descendants of Manasseh son of Joseph, and their inheritance remained within the tribe of their father's clan.
Treasury of Scripture Knowledge

into the families. Heb. to some that were of the families

Links
Numbers 36:12Numbers 36:12 NIVNumbers 36:12 NLTNumbers 36:12 ESVNumbers 36:12 NASBNumbers 36:12 KJVNumbers 36:12 Bible AppsNumbers 36:12 Biblia ParalelaNumbers 36:12 Chinese BibleNumbers 36:12 French BibleNumbers 36:12 German BibleBible Hub
Numbers 36:11
Top of Page
Top of Page