Numbers 4:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6485 [e]וַיִּפְקֹ֨ד
way-yip̄-qōḏ
And numberedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4872 [e]מֹשֶׁ֧ה
mō-šeh
MosesN-proper-ms
175 [e]וְאַהֲרֹ֛ן
wə-’a-hă-rōn
and AaronConj-w | N-proper-ms
5387 [e]וּנְשִׂיאֵ֥י
ū-nə-śî-’ê
and the leadersConj-w | N-mpc
5712 [e]הָעֵדָ֖ה
hā-‘ê-ḏāh
of the congregationArt | N-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
6956 [e]הַקְּהָתִ֑י
haq-qə-hā-ṯî;
of the KohathitesArt | N-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
by their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
1004 [e]וּלְבֵ֥ית
ū-lə-ḇêṯ
and by houseConj-w, Prep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָֽם׃
’ă-ḇō-ṯām.
their fathers'N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 4:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפְקֹ֨ד מֹשֶׁ֧ה וְאַהֲרֹ֛ן וּנְשִׂיאֵ֥י הָעֵדָ֖ה אֶת־בְּנֵ֣י הַקְּהָתִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם וּלְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃

במדבר 4:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את־בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם׃

במדבר 4:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את־בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם׃

במדבר 4:34 Hebrew Bible
ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Moses and Aaron and the leaders of the congregation numbered the sons of the Kohathites by their families and by their fathers' households,

King James Bible
And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,

Holman Christian Standard Bible
So Moses, Aaron, and the leaders of the community registered the Kohathites by their clans and their ancestral houses,
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 4:2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after …

Links
Numbers 4:34Numbers 4:34 NIVNumbers 4:34 NLTNumbers 4:34 ESVNumbers 4:34 NASBNumbers 4:34 KJVNumbers 4:34 Bible AppsNumbers 4:34 Biblia ParalelaNumbers 4:34 Chinese BibleNumbers 4:34 French BibleNumbers 4:34 German BibleBible Hub
Numbers 4:33
Top of Page
Top of Page