Numbers 4:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2063 [e]זֹ֣את
zōṯ
ThisPro-fs
5656 [e]עֲבֹדַ֗ת
‘ă-ḇō-ḏaṯ,
[is] the serviceN-fsc
4940 [e]מִשְׁפְּחֹת֙
miš-pə-ḥōṯ
of the familiesN-fpc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִ֔י
mə-rā-rî,
of MerariN-proper-ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
as allPrep-l | N-msc
5656 [e]עֲבֹדָתָ֖ם
‘ă-ḇō-ḏā-ṯām
their serviceN-fsc | 3mp
168 [e]בְּאֹ֣הֶל
bə-’ō-hel
for the tabernaclePrep-b | N-msc
4150 [e]מוֹעֵ֑ד
mō-w-‘êḏ;
of meetingN-ms
3027 [e]בְּיַד֙
bə-yaḏ
under the authorityPrep-b | N-fsc
385 [e]אִֽיתָמָ֔ר
’î-ṯā-mār,
of IthamarN-proper-ms
1121 [e]בֶּֽן־
ben-
sonN-msc
175 [e]אַהֲרֹ֖ן
’a-hă-rōn
of AaronN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵֽן׃
hak-kō-hên.
the priestArt | N-ms

Hebrew Texts
במדבר 4:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זֹ֣את עֲבֹדַ֗ת מִשְׁפְּחֹת֙ בְּנֵ֣י מְרָרִ֔י לְכָל־עֲבֹדָתָ֖ם בְּאֹ֣הֶל מֹועֵ֑ד בְּיַד֙ אִֽיתָמָ֔ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן׃

במדבר 4:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זאת עבדת משפחת בני מררי לכל־עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃

במדבר 4:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
זאת עבדת משפחת בני מררי לכל־עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃

במדבר 4:33 Hebrew Bible
זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service in the tent of meeting, under the direction of Ithamar the son of Aaron the priest."

King James Bible
This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

Holman Christian Standard Bible
This is the service of the Merarite clans regarding all their work at the tent of meeting, under the direction of Ithamar son of Aaron the priest."
Treasury of Scripture Knowledge

under the hand

Numbers 4:28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the …

Joshua 3:6 And Joshua spoke to the priests, saying, Take up the ark of the covenant, …

Isaiah 3:6 When a man shall take hold of his brother of the house of his father, …

Links
Numbers 4:33Numbers 4:33 NIVNumbers 4:33 NLTNumbers 4:33 ESVNumbers 4:33 NASBNumbers 4:33 KJVNumbers 4:33 Bible AppsNumbers 4:33 Biblia ParalelaNumbers 4:33 Chinese BibleNumbers 4:33 French BibleNumbers 4:33 German BibleBible Hub
Numbers 4:32
Top of Page
Top of Page