Numbers 4:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5982 [e]וְעַמּוּדֵי֩
wə-‘am-mū-ḏê
And the pillarsConj-w | N-mpc
2691 [e]הֶחָצֵ֨ר
he-ḥā-ṣêr
the courtArt | N-cs
5439 [e]סָבִ֜יב
sā-ḇîḇ
aroundAdv
134 [e]וְאַדְנֵיהֶ֗ם
wə-’aḏ-nê-hem,
and with their socketsConj-w | N-mpc | 3mp
3489 [e]וִֽיתֵדֹתָם֙
wî-ṯê-ḏō-ṯām
pegsConj-w | N-fpc | 3mp
4340 [e]וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔ם
ū-mê-ṯə-rê-hem,
and cordsConj-w | N-mpc | 3mp
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
with allPrep-l | N-msc
3627 [e]כְּלֵיהֶ֔ם
kə-lê-hem,
their furnishingsN-mpc | 3mp
3605 [e]וּלְכֹ֖ל
ū-lə-ḵōl
and allConj-w, Prep-l | N-msc
5656 [e]עֲבֹדָתָ֑ם
‘ă-ḇō-ḏā-ṯām;
their serviceN-fsc | 3mp
8034 [e]וּבְשֵׁמֹ֣ת
ū-ḇə-šê-mōṯ
and by nameConj-w, Prep-b | N-mp
6485 [e]תִּפְקְד֔וּ
tip̄-qə-ḏū,
you shall assign [to each man]V-Qal-Imperf-2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3627 [e]כְּלֵ֖י
kə-lê
the itemsN-mpc
4931 [e]מִשְׁמֶ֥רֶת
miš-me-reṯ
he mustN-fsc
4853 [e]מַשָּׂאָֽם׃
maś-śā-’ām.
carryN-msc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 4:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַמּוּדֵי֩ הֶחָצֵ֨ר סָבִ֜יב וְאַדְנֵיהֶ֗ם וִֽיתֵדֹתָם֙ וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔ם לְכָל־כְּלֵיהֶ֔ם וּלְכֹ֖ל עֲבֹדָתָ֑ם וּבְשֵׁמֹ֣ת תִּפְקְד֔וּ אֶת־כְּלֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת מַשָּׂאָֽם׃

במדבר 4:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל־כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את־כלי משמרת משאם׃

במדבר 4:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל־כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את־כלי משמרת משאם׃

במדבר 4:32 Hebrew Bible
ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the pillars around the court and their sockets and their pegs and their cords, with all their equipment and with all their service; and you shall assign each man by name the items he is to carry.

King James Bible
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.

Holman Christian Standard Bible
the posts of the surrounding courtyard with their bases, tent pegs, and ropes, including all their equipment and all the work related to them. You are to assign by name the items that they are responsible to carry.
Treasury of Scripture Knowledge

and by name. An inventory was taken of every particular, even to the very pins belonging to each part, that nothing might be wanting when the tabernacle was set up. the instruments

Numbers 3:8 And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the …

Numbers 7:1 And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, …

Exodus 25:9 According to all that I show you, after the pattern of the tabernacle, …

Exodus 38:17,21 And the sockets for the pillars were of brass; the hooks of the pillars …

1 Chronicles 9:29 Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all …

Links
Numbers 4:32Numbers 4:32 NIVNumbers 4:32 NLTNumbers 4:32 ESVNumbers 4:32 NASBNumbers 4:32 KJVNumbers 4:32 Bible AppsNumbers 4:32 Biblia ParalelaNumbers 4:32 Chinese BibleNumbers 4:32 French BibleNumbers 4:32 German BibleBible Hub
Numbers 4:31
Top of Page
Top of Page