Numbers 7:86
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3709 [e]כַּפּ֨וֹת
kap-pō-wṯ
the pans [weighed]N-fpc
2091 [e]זָהָ֤ב
zā-hāḇ
goldN-ms
8147 [e]שְׁתֵּים־
šə-têm-
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵה֙
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
4392 [e]מְלֵאֹ֣ת
mə-lê-’ōṯ
fullAdj-fp
7004 [e]קְטֹ֔רֶת
qə-ṭō-reṯ,
of incenseN-fs
6235 [e]עֲשָׂרָ֧ה
‘ă-śā-rāh
tenNumber-ms
6235 [e]עֲשָׂרָ֛ה
‘ă-śā-rāh
[by] ten [shekels apiece]Number-ms
3709 [e]הַכַּ֖ף
hak-kap̄
of the dishesArt | N-fs
8255 [e]בְּשֶׁ֣קֶל
bə-še-qel
according to the shekelPrep-b | N-msc
6944 [e]הַקֹּ֑דֶשׁ
haq-qō-ḏeš;
of the sanctuaryArt | N-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2091 [e]זְהַ֥ב
zə-haḇ
the goldN-msc
3709 [e]הַכַּפּ֖וֹת
hak-kap-pō-wṯ
of the pansArt | N-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
[weighed] twenty [shekels]Number-cp
3967 [e]וּמֵאָֽה׃
ū-mê-’āh.
and a hundredConj-w | Number-fs

Hebrew Texts
במדבר 7:86 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּפֹּ֨ות זָהָ֤ב שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה֙ מְלֵאֹ֣ת קְטֹ֔רֶת עֲשָׂרָ֧ה עֲשָׂרָ֛ה הַכַּ֖ף בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ כָּל־זְהַ֥ב הַכַּפֹּ֖ות עֶשְׂרִ֥ים וּמֵאָֽה׃

במדבר 7:86 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כפות זהב שתים־עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל־זהב הכפות עשרים ומאה׃

במדבר 7:86 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כפות זהב שתים־עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל־זהב הכפות עשרים ומאה׃

במדבר 7:86 Hebrew Bible
כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the twelve gold pans, full of incense, weighing ten shekels apiece, according to the shekel of the sanctuary, all the gold of the pans 120 shekels;

King James Bible
The golden spoons were twelve, full of incense, weighing ten shekels apiece, after the shekel of the sanctuary: all the gold of the spoons was an hundred and twenty shekels.

Holman Christian Standard Bible
The 12 gold bowls full of incense each weighed four ounces measured by the standard sanctuary shekel. The total weight of the gold bowls was three pounds.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 7:86Numbers 7:86 NIVNumbers 7:86 NLTNumbers 7:86 ESVNumbers 7:86 NASBNumbers 7:86 KJVNumbers 7:86 Bible AppsNumbers 7:86 Biblia ParalelaNumbers 7:86 Chinese BibleNumbers 7:86 French BibleNumbers 7:86 German BibleBible Hub
Numbers 7:85
Top of Page
Top of Page