Numbers 7:87
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
1241 [e]הַבָּקָ֨ר
hab-bā-qār
the oxen [were]Art | N-ms
5930 [e]לָעֹלָ֜ה
lā-‘ō-lāh
for the burnt offeringPrep-l, Art | N-fs
8147 [e]שְׁנֵ֧ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֣ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
6499 [e]פָּרִ֗ים
pā-rîm,
young bullsN-mp
352 [e]אֵילִ֤ם
’ê-lim
the ramsN-mp
8147 [e]שְׁנֵים־
šə-nêm-
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
3532 [e]כְּבָשִׂ֧ים
kə-ḇā-śîm
the male lambs inN-mp
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
firstN-mpc
8141 [e]שָׁנָ֛ה
šā-nāh
their yearN-fs
8147 [e]שְׁנֵ֥ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
4503 [e]וּמִנְחָתָ֑ם
ū-min-ḥā-ṯām;
and with their grain offeringConj-w | N-fsc | 3mp
8163 [e]וּשְׂעִירֵ֥י
ū-śə-‘î-rê
and the kidsConj-w | N-mpc
5795 [e]עִזִּ֛ים
‘iz-zîm
of the goatsN-fp
8147 [e]שְׁנֵ֥ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
2403 [e]לְחַטָּֽאת׃
lə-ḥaṭ-ṭāṯ.
as a sin offeringPrep-l | N-fs

Hebrew Texts
במדבר 7:87 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הַבָּקָ֨ר לָעֹלָ֜ה שְׁנֵ֧ים עָשָׂ֣ר פָּרִ֗ים אֵילִ֤ם שְׁנֵים־עָשָׂר֙ כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֛ה שְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר וּמִנְחָתָ֑ם וּשְׂעִירֵ֥י עִזִּ֛ים שְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר לְחַטָּֽאת׃

במדבר 7:87 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים־עשר כבשים בני־שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃

במדבר 7:87 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים־עשר כבשים בני־שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃

במדבר 7:87 Hebrew Bible
כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
all the oxen for the burnt offering twelve bulls, all the rams twelve, the male lambs one year old with their grain offering twelve, and the male goats for a sin offering twelve;

King James Bible
All the oxen for the burnt offering were twelve bullocks, the rams twelve, the lambs of the first year twelve, with their meat offering: and the kids of the goats for sin offering twelve.

Holman Christian Standard Bible
All the livestock for the burnt offering totaled 12 bulls, 12 rams, and 12 male lambs a year old, with their grain offerings, and 12 male goats for the sin offering.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 7:87Numbers 7:87 NIVNumbers 7:87 NLTNumbers 7:87 ESVNumbers 7:87 NASBNumbers 7:87 KJVNumbers 7:87 Bible AppsNumbers 7:87 Biblia ParalelaNumbers 7:87 Chinese BibleNumbers 7:87 French BibleNumbers 7:87 German BibleBible Hub
Numbers 7:86
Top of Page
Top of Page