Proverbs 8:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2962 [e]בְּטֶ֣רֶם
bə-ṭe-rem
BeforePrep-b | Adv
2022 [e]הָרִ֣ים
hā-rîm
the mountainsN-mp
2883 [e]הָטְבָּ֑עוּ
hā-ṭə-bā-‘ū;
were settledV-Hofal-Perf-3cp
6440 [e]לִפְנֵ֖י
lip̄-nê
BeforePrep-l | N-cpc
1389 [e]גְבָע֣וֹת
ḡə-ḇā-‘ō-wṯ
the hillsN-fp
2342 [e]חוֹלָֽלְתִּי׃
ḥō-w-lā-lə-tî.
I was brought forthV-Pual-Perf-1cs

Hebrew Texts
משלי 8:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּטֶ֣רֶם הָרִ֣ים הָטְבָּ֑עוּ לִפְנֵ֖י גְבָעֹ֣ות חֹולָֽלְתִּי׃

משלי 8:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

משלי 8:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

משלי 8:25 Hebrew Bible
בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Before the mountains were settled, Before the hills I was brought forth;

King James Bible
Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:

Holman Christian Standard Bible
I was delivered before the mountains and hills were established,
Treasury of Scripture Knowledge

Job 15:7,8 Are you the first man that was born? or were you made before the hills…

Job 38:4-11 Where were you when I laid the foundations of the earth? declare, …

Psalm 90:2 Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the …

Psalm 102:25-28 Of old have you laid the foundation of the earth: and the heavens …

Hebrews 1:10 And, You, Lord, in the beginning have laid the foundation of the …

Links
Proverbs 8:25Proverbs 8:25 NIVProverbs 8:25 NLTProverbs 8:25 ESVProverbs 8:25 NASBProverbs 8:25 KJVProverbs 8:25 Bible AppsProverbs 8:25 Biblia ParalelaProverbs 8:25 Chinese BibleProverbs 8:25 French BibleProverbs 8:25 German BibleBible Hub
Proverbs 8:24
Top of Page
Top of Page