Revelation 1:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3107 [e]Μακάριος
Makarios
Blessed [is]Adj-NMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
314 [e]ἀναγινώσκων
anaginōskōn
reading,V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
191 [e]ἀκούοντες
akouontes
hearingV-PPA-NMP
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3056 [e]λόγους
logous
wordsN-AMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4394 [e]προφητείας
prophēteias
prophecy,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5083 [e]τηροῦντες
tērountes
keepingV-PPA-NMP
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ
autē
itPPro-DF3S
1125 [e]γεγραμμένα·
gegrammena
having been written;V-RPM/P-ANP
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2540 [e]καιρὸς
kairos
the time [is]N-NMS
1451 [e]ἐγγύς.
engys
near.Adv

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Nestle 1904
Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μακάριος ὁ ἀναγινώσκω καί ὁ ἀκούω ὁ λόγος ὁ προφητεία καί τηρέω ὁ ἐν αὐτός γράφω ὁ γάρ καιρός ἐγγύς

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας. καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς

Revelation 1:3 Hebrew Bible
אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת׃

Revelation 1:3 Aramaic NT: Peshitta
ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܩܪܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܗܕܐ ܘܢܛܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܒܗ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܩܪܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy, and heed the things which are written in it; for the time is near.

King James Bible
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.

Holman Christian Standard Bible
The one who reads this is blessed, and those who hear the words of this prophecy and keep what is written in it are blessed, because the time is near!
Treasury of Scripture Knowledge

Blessed.

Revelation 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keeps the sayings of the …

Proverbs 8:34 Blessed is the man that hears me, watching daily at my gates, waiting …

Daniel 12:12,13 Blessed is he that waits, and comes to the thousand three hundred …

Luke 11:28 But he said, Yes rather, blessed are they that hear the word of God, …

for.

Revelation 22:6,10,12,20 And he said to me, These sayings are faithful and true…

Romans 13:11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out …

James 5:8,9 Be you also patient; establish your hearts: for the coming of the …

1 Peter 4:7 But the end of all things is at hand: be you therefore sober, and …

2 Peter 3:8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is …

Links
Revelation 1:3Revelation 1:3 NIVRevelation 1:3 NLTRevelation 1:3 ESVRevelation 1:3 NASBRevelation 1:3 KJVRevelation 1:3 Bible AppsRevelation 1:3 Biblia ParalelaRevelation 1:3 Chinese BibleRevelation 1:3 French BibleRevelation 1:3 German BibleBible Hub
Revelation 1:2
Top of Page
Top of Page