Revelation 5:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4160 [e]ἐποίησας
epoiēsas
You have madeV-AIA-2S
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
2316 [e]Θεῷ
Theō
GodN-DMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of us,PPro-G1P
932 [e]βασιλείαν
basileian
a kingdomN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2409 [e]ἱερεῖς,
hiereis
priests;N-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
936 [e]βασιλεύσουσιν
basileusousin
they will reignV-FIA-3P
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς.
gēs
earth.N-GFS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν / βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ποιέω αὐτός ὁ θεός ἡμᾶς βασιλεία καί ἱερεύς καί βασιλεύω ἐπί ὁ γῆ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσομεν ἐπὶ τῆς γῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεύσομεν ἐπὶ τῆς γῆς

Revelation 5:10 Hebrew Bible
ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ׃

Revelation 5:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ ܘܡܠܟܐ ܘܢܡܠܟܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth."

King James Bible
And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.

Holman Christian Standard Bible
You made them a kingdom and priests to our God, and they will reign on the earth.
Treasury of Scripture Knowledge

kings.

Revelation 1:6 And has made us kings and priests to God and his Father; to him be …

Revelation 20:6 Blessed and holy is he that has part in the first resurrection: on …

Revelation 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither …

Exodus 19:6 And you shall be to me a kingdom of priests, and an holy nation. …

1 Peter 2:5-9 You also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy …

we.

Revelation 20:6 Blessed and holy is he that has part in the first resurrection: on …

Daniel 7:18,27 But the saints of the most High shall take the kingdom, and possess …

Links
Revelation 5:10Revelation 5:10 NIVRevelation 5:10 NLTRevelation 5:10 ESVRevelation 5:10 NASBRevelation 5:10 KJVRevelation 5:10 Bible AppsRevelation 5:10 Biblia ParalelaRevelation 5:10 Chinese BibleRevelation 5:10 French BibleRevelation 5:10 German BibleBible Hub
Revelation 5:9
Top of Page
Top of Page