Zechariah 13:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֗ה
wə-hā-yāh,
And it shall come to passConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
[that] ifConj
5012 [e]יִנָּבֵ֣א
yin-nā-ḇê
prophesiesV-Nifal-Imperf-3ms
376 [e]אִישׁ֮
’îš
anyoneN-ms
5750 [e]עוֹד֒
‘ō-wḏ
stillAdv
559 [e]וְאָמְר֣וּ
wə-’ā-mə-rū
then will sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
413 [e]אֵ֠לָיו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
1 [e]אָבִ֨יו
’ā-ḇîw
his fatherN-msc | 3ms
517 [e]וְאִמּ֤וֹ
wə-’im-mōw
and motherConj-w | N-fsc | 3ms
3205 [e]יֹֽלְדָיו֙
yō-lə-ḏāw
who begat himV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
2421 [e]תִֽחְיֶ֔ה
ṯiḥ-yeh,
You shall liveV-Qal-Imperf-2ms
3588 [e]כִּ֛י
becauseConj
8267 [e]שֶׁ֥קֶר
še-qer
liesN-ms
1696 [e]דִּבַּ֖רְתָּ
dib-bar-tā
you have spokenV-Piel-Perf-2ms
8034 [e]בְּשֵׁ֣ם
bə-šêm
in the namePrep-b | N-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
1856 [e]וּדְקָרֻ֜הוּ
ū-ḏə-qā-ru-hū
and shall thrust him throughConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp | 3ms
1 [e]אָבִ֧יהוּ
’ā-ḇî-hū
his fatherN-msc | 3ms
517 [e]וְאִמּ֛וֹ
wə-’im-mōw
and motherConj-w | N-fsc | 3ms
3205 [e]יֹלְדָ֖יו
yō-lə-ḏāw
who begat himV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
5012 [e]בְּהִנָּבְאֽוֹ׃
bə-hin-nā-ḇə-’ōw.
when he prophesiesPrep-b | V-Nifal-Inf | 3ms

Hebrew Texts
זכריה 13:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה כִּֽי־יִנָּבֵ֣א אִישׁ֮ עֹוד֒ וְאָמְר֣וּ אֵ֠לָיו אָבִ֨יו וְאִמֹּ֤ו יֹֽלְדָיו֙ לֹ֣א תִֽחְיֶ֔ה כִּ֛י שֶׁ֥קֶר דִּבַּ֖רְתָּ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וּדְקָרֻ֜הוּ אָבִ֧יהוּ וְאִמֹּ֛ו יֹלְדָ֖יו בְּהִנָּבְאֹֽו׃

זכריה 13:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי־ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו׃

זכריה 13:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה כי־ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו׃

זכריה 13:3 Hebrew Bible
והיה כי ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And if anyone still prophesies, then his father and mother who gave birth to him will say to him, 'You shall not live, for you have spoken falsely in the name of the LORD'; and his father and mother who gave birth to him will pierce him through when he prophesies.

King James Bible
And it shall come to pass, that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD: and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth.

Holman Christian Standard Bible
If a man still prophesies, his father and his mother who bore him will say to him: You cannot remain alive because you have spoken falsely in the name of Yahweh. When he prophesies, his father and his mother who bore him will pierce him through.
Treasury of Scripture Knowledge

and his.

Exodus 32:27,28 And he said to them, Thus said the LORD God of Israel, Put every …

Deuteronomy 13:6-11 If your brother, the son of your mother, or your son, or your daughter, …

Deuteronomy 18:20 But the prophet, which shall presume to speak a word in my name, …

Deuteronomy 33:9 Who said to his father and to his mother, I have not seen him; neither …

Matthew 10:37 He that loves father or mother more than me is not worthy of me: …

Luke 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, …

2 Corinthians 5:16 Why from now on know we no man after the flesh: yes, though we have …

Links
Zechariah 13:3Zechariah 13:3 NIVZechariah 13:3 NLTZechariah 13:3 ESVZechariah 13:3 NASBZechariah 13:3 KJVZechariah 13:3 Bible AppsZechariah 13:3 Biblia ParalelaZechariah 13:3 Chinese BibleZechariah 13:3 French BibleZechariah 13:3 German BibleBible Hub
Zechariah 13:2
Top of Page
Top of Page