Çölde Sayım 24
Turkish
1Balam, RABbin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi. 2Baktı, İsrailin oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrının Ruhu onun üzerine inince,

3şu bildiriyi iletti: ‹‹Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,

4Tanrının sözlerini duyan,
Her Şeye Gücü Yetenin görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

5‹Ey Yakup soyu, çadırların,
Ey İsrail, konutların ne güzel!

6Yayılıyorlar vadiler gibi,
Irmak kıyısında bahçeler gibi,
RABbin diktiği öd ağaçları gibi,
Su kıyısındaki sedir ağaçları gibi.

7Kovalarından sular akacak,
Tohumları bol suyla sulanacak.
Kralları Agaktan büyük olacak,
Krallığı yüceltilecek.

8Tanrı onları Mısırdan çıkardı,
Onun yaban öküzü gibi gücü var.
Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek,
Kemiklerini parçalayacak,
Oklarıyla onları deşecekler.

9Aslan gibi, dişi aslan gibi
Yere çömelir, yatarlar,
Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir?
Seni kutsayan kutsansın,
Seni lanetleyen lanetlensin!› ››

10Balama öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, ‹‹Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım›› dedi, ‹‹Oysa üç kez onları kutsadın. 11Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı.›› 12Balam şöyle karşılık verdi: ‹‹Bana gönderdiğin ulaklara, ‹Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RABbin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim› dememiş miydim? 13 14İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim.››

15Sonra Balam şu bildiriyi iletti: ‹‹Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,

16Tanrının sözlerini duyan,
Yüceler Yücesinin bilgisine kavuşan,
Her Şeye Gücü Yetenin görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

17‹Onu görüyorum, ama şimdilik değil,
Ona bakıyorum, ama yakından değil.
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak,
İsrailden bir önder yükselecek.
Moavlıların alınlarını,
Şetoğullarının başlarını ezecek.

18Düşmanı olan Edom ele geçirilecek,
Evet, Seir alınacak,
Ama İsrail güçlenecek.

19Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek,
Kentte sağ kalanları yok edecek.› ››

20Balam Amaleklileri görünce şu bildiriyi iletti: ‹‹Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,
Ama sonu yıkım olacak.››

21Kenlileri görünce de şu bildiriyi iletti: ‹‹Yaşadığınız yer güvenli,
Yuvanız kayalarda kurulmuş;

22Ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince,
Yanıp yok olacaksınız.››

23Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü: ‹‹Ah, bunu yapan Tanrıysa,
Kim sağ kalabilir?

24Kittim kıyılarından gemiler gelecek,
Asurla Everi dize getirecekler,
Kendileri de yıkıma uğrayacak.››

25Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti.Turkish

Bible Hub

Numbers 23
Top of Page
Top of Page