2 Царе 6
Bulgarian
1След това Давид пак събра всичките отборни мъже от Израиля, [на брой] тридесет хиляди души. 2И Давид стана от Ваала Юдова та отиде, и всичките люде, които бяха с него, за да пренесе от там, [дето се намираше], Божия ковчег, който се нарича с името на Господа на Силите, Който обитава между херувимите. 3И положиха Божия ковчег на нова кола, и дигнаха го от Авинадавовата къща, която бе на хълма; а Оза и Ахио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божия ковчег, 4като Ахио вървеше пред ковчега, [а Оза край него]. 5А Давид и целият Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове [инструменти] от елхово дърво, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с цитри и с кимвали.

6А когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза простря [ръката си] към Божия ковчег та го хвана; защото воловете го раздрусаха. 7И Господният гняв пламна против Оза, и Бог го порази там за грешката му; и той умря там при Божия ковчег. 8И Давид се наскърби за гдето Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-Оза, [както се нарича и] до днес. 9И в оня ден Давид се уплаши от Господа, и рече: Как ще дойде Господният ковчег при мене? 10Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град; но Давид го отстрани в къщата на гетеца Овид-едом. 11И Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едома три месеца; и Господ благослови Овид-едома и целия му дом.

12Известиха, прочее, на цар Давида, казвайки: Господ е благословил дома на Овид-едома и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде та пренесе с веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едома в Давидовия град. 13И когато тия, които носеха Господния ковчег, преминаха шест крачки, той пожертвува говеда и угоени [телци]. 14И Давид играеше пред Господа с всичката си сила; и Давид беше препасан с ленен ефод. 15Така Давид и целият Израилев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание и с тръбен звук.

16А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си.

17И донесоха Господния ковчег та го положиха на мястото му, всред шатъра, който Давид беше поставил за него; и Давид принесе всеизгаряния и примирителни приноси пред Господа. 18И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните приноси, благослови людете в името на Господа на Силите. 19И раздаде на всичките люде, сиреч, на цялото множество израилтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб и по една мера [вино] и по една низаница сухо грозде. Тогава всичките люде си отидоха, всеки в къщата си.

20А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря, излезе да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек! 21А Давид каза на Михала: пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над Израиля, да! пред Господа играх. 22И ще се унижа още повече, и ще се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. 23Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Samuel 5
Top of Page
Top of Page