Еремия 13
Bulgarian
1Така ми рече Господ: Иди та си купи ленен пояс, и опаши го на кръста си, но във вода не го туряй. 2И тъй, купих пояса, според Господното слово, и опасах го на кръста си. 3И Господното слово дойде към мене втори път и рече: 4Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани та иди при Ефрат, и скрий го там в някоя пукнатина на канарата. 5Прочее, отидох та го скрих при Ефрат, според както ми заповяда Господ. 6И подир много дни Господ ми рече: Стани та иди при Ефрат, и вземи от там пояса, който ти заповядах да скриеш там. 7Тогава отидох при Ефрат та изкопах, и взех пояса от мястото гдето бях го скрил; и, ето, поясът беше се развалил, не струваше за нищо.

8Тогава Господното слово дойде към мене и рече: 9Така казва Господ: Също така ще разваля гордостта на Юда И голямата гордост на Ерусалим. 10Тия зли люде, които отказват да слушат думите Ми, Които ходят според упоритостта на своето сърце, И следват други богове, за да им служат и да им се кланят, Ще бъдат като тоя пояс, който не струва за нищо. 11Защото като пояс, който прилепва за кръста на човека, Аз прилепих при Себе Си целия Израилев дом И целия Юдов дом, казва Господ, За да Ми бъдат люде и име, Хвала и слава; но не послушаха.

12За туй, кажи им това слово- Така казва Господ Израилевият Бог: Всеки мех се пълни с вино, И те ще ти рекат: Та не знаем ли ние, че всеки мех се пълни с вино? 13Тогава речи им: Така казва Господ: Ето, ще напълня до опиване всичките жители на тая земя,- Царете, които седят на Давидовия престол, Свещениците, пророците, И всичките ерусалимски жители. 14Ще ги удрям един о друг, Бащите и синовете заедно, казва Господ; Няма да пожаля, нито да пощадя, нито да покажа милост Та да ги не изтребя.

15Слушайте и внимавайте, не се надигайте; Защото Господ е говорил.

16Дайте слава на Господа вашия Бог Преди да докара тъмнина, Преди нозете ви да се препънат по тъмните планини, И [преди] Той да превърне в мрачна сянка Виделото, което вие очаквате, И да го направи гъста тъмнина.

17Но ако не послушате това, Душата ми ще плаче тайно поради гордостта [ви]; И окото ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи, Защото стадото Господно се завежда в плен.

18Кажи на царя и на овдовялата царица: Смирете се, седнете ниско, Защото падна главното ви [украшение], Славната ви корона.

19Градовете на юг се затвориха, И няма кой да ги отвори; Всички от Юда са закарани в плен, Той цял е заведен в плен.

20Дигни очите си та виж идещите от север; Где е стадото, което ти се даде,- хубавите твои овце?

21Какво ще речеш, когато ще постави Приятелите [ти] да началствуват над тебе, Тъй като ти сам си ги научил [да бъдат] против тебе? Не ще ли те хванат болки както на жена, която ражда?

22Ако ли речеш в сърцето си: Защо ми се случи това? Поради многото ти беззакония дигнаха се полите ти, И петите ти понасят насилие.

23Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.

24Затова ще ги разпръсна като плява, Която се разнася от пустинния вятър.

25Това е, [което] ти [се пада с] жребие от Мене, Отмереният ти дял, казва Господ,- Понеже си Ме забравил и си уповавал на лъжа,

26Затова и Аз ще дигна полите ти до лицето ти, Та ще се яви срамотата ти.

27Видях твоите мерзости по хълмовете и по полетата, Прелюбодействата ти и цвиленията ти, Безсрамното ти блудство. Горко ти, Ерусалиме! До кога още няма да се очистиш?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Jeremiah 12
Top of Page
Top of Page