Йов 20
Bulgarian
1Тогава нааматецът Софар в отговор рече:

2Понеже ме карат мислите ми да отговоря, Затова бързам.

3Чух укорителното изобличение против мене; И духът на разума ме кара да отговоря.

4Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята,

5Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?

6Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците,

7Пак той ще се изрине за винаги както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат: Где е той?

8Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.

9Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече.

10Чадата му ще потърсят благоволението на сиромасите; И ръцете му ще повърнат имота им.

11Костите му са пълни със [съгрешенията на] младостта му; И те ще лежат с него в пръстта.

12Ако и да е сладко злото в устата му, Та го крие под езика си,

13Ако и да го жали и не го оставя, Но все още го държи вътре в устата си,

14Пак храната му ще се измени в червата му, На жлъчка аспидна ще [се обърне] във вътрешностите му.

15Погълнал е богатство, но ще го повърне; Бог ще го изтръгне из корема му.

16Отрова аспидна ще суче; Език ехиднин ще го умъртви.

17Няма вече да гледа потоците, Реките, които текат с мед и масло.

18Това, за което се трудим, ще го възвърне, И няма да се наслаждава на него; Съразмерно с имота, който е придобил, Той няма да се радва,

19Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил; Заграбил е къща, която не бе построил.

20Понеже не е знаел насита на лакомството си, Няма да запази [нищо] от това, което му е най-мило;

21[Понеже] не остана нищо, което не изпояде, Затова благоденствието му няма да трае.

22Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност; Ръката на всеки окаяник ще го нападне.

23Когато се кани да напълни корема си, [Бог] ще хвърли върху него яростния Си гняв, И ще го навали върху него когато [още] яде.

24Когато бяга от желязното оръжие, [Стрелата на] медния лък ще го прониже.

25Той я изтръгва, и тя излиза из тялото му, Да! лъскавият й връх излиза из жлъчката му; Ужаси го обземат.

26Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му; Огън нераздухван [от човек] ще го пояде; На тия, които останат в шатъра му, зле ще им бъде.

27Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се подигне против него.

28Богатството на дома му ще изчезне, В деня на [Божия] гняв ще се разпилее.

29Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 19
Top of Page
Top of Page