Числа 35
Bulgarian
1Господ говори още на Моисея в моавските полета при Иордан срещу Ерихон, казвайки: 2Заповядай на израилтяните да дадат на левитите от наследственото си притежание градове, в които да се заселят; дайте на левитите и пасбища около градовете им. 3Градовете да им служат за живеене, а пасбищата да им служат за говедата им, за имота им и за всичките им животни.

4Пасбищата около градовете, които ще дадете на левитите, да се простират хиляда лакътя навън от градската стена наоколо. 5Да измерите извън града, на източната страна, две хиляди лакътя, на южната страна две хиляди лакътя, на западната страна две хиляди лакътя и на северната страна две хиляди лакътя, а градът да бъде в средата. Такива да бъдат пасбищата около градовете им.

6И градовете, които ще дадете на левитите, да бъдат шест града за прибягване, които да определите, за да може да прибягва там убиецът; и на тях да притурите още четиридесет и два града. 7Всичките градове, които ще дадете на левитите, да бъдат четиридесет и осем града; [дайте] ги заедно с пасбищата им. 8И когато дадете градовете от притежанието на израилтяните, от многото [градове] дайте много, а от малкото- дайте малко; всяко [племе] да даде на левитите от градовете си според наследството, което е наследило.

9Господ говори още на Моисея казвайки: 10Говори на израилтяните, казвайки им: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя, 11тогава да си определите градове, които да ви бъдат градове за прибежище, за да може да прибягва там убиецът, който убие човек по погрешка. 12Те да ви бъдат градове за избягване от сродника- мъздовъздател, за да се не убие убиецът преди да се представи на съд пред обществото. 13От градовете, които ще дадете, шест да ви бъдат градове за прибягване. 14Три града да дадете оттатък Иордан, и три града да дадете в Ханаанската земя, да бъдат градове за прибягване. 15Тия шест града да бъдат прибежище за израилтяните и за чужденеца, и за онзи, който е пришелец помежду им, за да може да прибягва там всеки, който би убил човек по погрешка.

16Ако някой удари някого с желязно оръдие, та умре, убиец е; убиецът непременно да се умъртви. 17Ако го е ударил с камък из ръката си, от който може да умре, та умре, убиец е; убиецът непременно да се умъртви. 18Или ако го е ударил с дървено оръдие в ръката си, от което може да умре, та умре, убиец е; убиецът непременно да се умъртви. 19Мъздовъздателят за кръвта сам да умъртви убиеца; когато го срещне, да го умъртви. 20И ако го тласне от омраза, или из засада хвърли нещо върху него, та умре, 21или от омраза го удари с ръката си, та умре, тоя, който го е ударил, непременно да се умъртви убиец е; мъздовъздателят за кръвта да умъртви убиеца, когато го срещне.

22Но ако го тласне внезапно, без да го е намразил, или хвърли нещо върху него без да го е причаквал, 23или ако, без да види, направи да падне на него някакъв камък, от който може да умре, та умре, без да му е бил неприятел, или да е искал да му стори зло, 24тогава обществото да отсъди между убиеца и мъздовъздателя за кръвта според тия съдби; 25и обществото да избави убиеца от ръката на мъздовъздателя за кръвта, и обществото да го върне в града, гдето бе прибягнал за прибежище; и той да живее в него до смъртта на първосвещеника, който е помазан със светото миро. 26Но ако убиецът излезе кога да е вън от пределите на прибежищния град, в който бе прибягнал, 27и мъздовъздателят за кръвта го намери вън от пределите на прибежищния му град, и мъздовъздателят за кръвта умъртви убиеца, тоя няма да бъде виновен за кръвопролитие; 28защото [убиецът] трябваше да стои в прибежищния си град до смъртта на първосвещеника. А след смъртта на първосвещеника нека се върне убиецът в земята, която му е притежание.

29Това да ви бъде съдебен закон във всичките ви поколения по всичките ви заселища.

30Който убие някого, тоя убиец да се умъртви при думите на свидетели: обаче не бива [само] един свидетел да свидетелствува против някого, за да се умъртви. 31Нито да взимате някакъв откуп за живота на убиеца, който като виновен заслужава смърт; но непременно той да се умъртви. 32Да не взимате откуп и за онзи, който е прибягнал в прибежищен град, за да се върне да живее на мястото си преди смъртта на свещеника. 33Така няма да оскверните земята, в която се намирате; защото кръвта, тя е, която осквернява земята; и земята не може да се очисти от кръвта, която се е проляла на нея, освен с кръвта на онзи, който я е пролял. 34Ни един от вас да не осквернява земята, в която живеете, всред която Аз обитавам; защото Аз Иеова обитавам всред израилтяните.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 34
Top of Page
Top of Page