Захария 8
Bulgarian
1И словото от Господа на Силите дойде [към мене] и рече: 2Така казва Господ на Силите: Ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост. 3Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на Истината, и хълм на Господа на Силите Светия хълм. 4Така казва Господ на Силите: Още ще стоят старци и баби в ерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост. 5И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета играещи по пътищата му. 6Така казва Господ на Силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от тия люде в тия дни, ще се види ли чудно и в Моите очи? Казва Господ на Силите. 7Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва людете Си от източната страна и от западната страна; 8и, като ги доведа, те ще се заселят всред Ерусалим; и ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и в правда.

9Така казва Господ на Силите: Укрепете ръцете си, вие които в тия дни слушате тия думи чрез устата на пророците, които [пророкуваха] в деня, когато се положи основата на дома на Господа на Силите, [сиреч], на храма, да се построи. 10Защото преди ония дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия поради противника; защото настроих всичките човеци всекиго против ближния му. 11Но сега няма да се докарвам към останалите от тия люде както в предишните дни, казва Господ на Силите. 12Защото ще има семе, [както във време] на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от тия люде ще дам да наследят всички тия неща. 13И както бяхте [предмет на] проклетия между народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя щото да станете [предмет] на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви.

14Защото така казва Господ на Силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва Господ на Силите, и не се разкаях, 15така пак в тия дни намислих да сторя добро на Ерусалим и на Юдовия дом; не бойте се. 16Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир. 17Никой от вас да не измисли зло в сърцето си против ближния си, и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ.

18И словото от Господа на Силите дойде към мене и рече: 19Така казва Господ на Силите: Постът на четвъртия [месец], постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще станат на Юдовия дом радост и веселие и весели празници; затова обичайте истината и мира.

20Така казва Господ на Силите: Още [ще има време, когато] ще дойдат люде и жителите на много градове; 21и жителите на един [град] ще отидат в друг и ще рекат: Нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение, и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз. 22Да! Много племена и силни народи ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да искат Господното благоволение. 23Така казва Господ на Силите: В ония дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат, да! ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 7
Top of Page
Top of Page