Захария 9
Bulgarian
1Господното слово наложено [на мене] за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, (защото Господните очи са върху [всички] човеци [както] и върху всичките Израилеви племена),

2още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.

3Тир си съгради крепост, И натрупа сребро като пръст, И чисто злато като калта по пътищата.

4Ето, Господ ще го изтощи, И ще порази силата му по морето. И той ще бъде погълнат от огън;

5Аскалон ще види и ще се уплаши; И Газа, и ще се наскърби много; И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше, Царят ще погине от Газа, И Аскалон няма да се насели.

6Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот; И Аз ще прекратя гордостта на филистимците.

7Ще отнема кръвта от устата им, И гнусотиите измежду зъбите им; И който остане ще бъде и той за нашия Бог, И ще бъде като хилядник в Юда, И Акарон като иевусецът.

8Около дома Си ще разположа Своя стан [в защита] против войска, Та да не премине някой или се върне; И никой насилник няма вече да замине през тях, Защото сега видях с очите Си.

9Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.

10Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до земните краища.

11А колкото за тебе, [Израилю], по причина на кръвта на сторения от тебе завет [с Мене], Аз изведох затворниците ти Из безводния ров.

12Върнете се в крепостта, Вие обнадеждени затворници; Още днес възвестявам, Че ще ти въздам двойно;

13Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък, Ще туря Ефрема като стрела; И ще възбудя чадата ти, Сионе, Против твоите чада Гърцио, И ще те направя като меч на силен мъж.

14Господ ще се яви над тях, И стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ Иеова ще затръби, И ще върви с южни вихрушки.

15Господ на Силите ще ги защищава; И те ще погълнат [противниците], и ще ги повалят с камъни от прашка; И ще пият, ще правят шум като от вино, И ще се изпълнят като паница, Като ъглите на олтара.

16И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави Като Свои люде, за [да бъдат] Негово стадо; Понеже [ще бъдат] като камъни на корона Блестящи над земята Му.

17Защото колко велика е благостта Му, И колко голяма красотата Му! Житото ще направи юношите да цъфтят, И мъстът девиците.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 8
Top of Page
Top of Page