Evanðelje po Luki 17
Croatian Bible
1 I reče svojim učenicima: Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze; 2je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. 3Čuvajte se! Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. 4Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: 'Žao mi je!', oprosti mu.

5Apostoli zamole Gospodina: Umnoži nam vjeru! 6Gospodin im odvrati: Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao.

7Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?' 8Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' 9Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? 10Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'

11Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. 12Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko 13i zavape: Isuse, Učitelju, smiluj nam se! 14Kad ih Isus ugleda, reče im: Idite, pokažite se svećenicima! I dok su išli, očistiše se. 15Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. 16Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. 17Nato Isus primijeti: Zar se ne očistiše desetorica? 18A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca? 19A njemu reče: Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!

20Upitaju ga farizeji: Kad će doći kraljevstvo Božje? Odgovori im: Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. 21Niti će se moći kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!

22Zatim reče učenicima: Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. 23Govorit će vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se! 24Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. 25No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci. 26I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: 27jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. 28Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. 29A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. 30Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi. 31U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme. 32I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove! 33Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati. 34Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. 35Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti. 36# 37Upitaše ga na to: Gdje to, Gospodine? A on im reče: Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Luke 16
Top of Page
Top of Page