Luke 17:31
New International Version
On that day no one who is on the housetop, with possessions inside, should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything.

New Living Translation
On that day a person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. A person out in the field must not return home.

English Standard Version
On that day, let the one who is on the housetop, with his goods in the house, not come down to take them away, and likewise let the one who is in the field not turn back.

Berean Study Bible
On that day, let no one on the housetop come down to retrieve his possessions. Likewise, let no one in the field return for anything he has left behind.

New American Standard Bible
"On that day, the one who is on the housetop and whose goods are in the house must not go down to take them out; and likewise the one who is in the field must not turn back.

King James Bible
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

Holman Christian Standard Bible
On that day, a man on the housetop, whose belongings are in the house, must not come down to get them. Likewise the man who is in the field must not turn back.

International Standard Version
"The person who is on the housetop that day must not come down to get his belongings out of his house. The person in the field, too, must not turn back to what's left behind.

NET Bible
On that day, anyone who is on the roof, with his goods in the house, must not come down to take them away, and likewise the person in the field must not turn back.

Aramaic Bible in Plain English
“In that day, whoever is on the roof, and his stuff in the house, let him not come down to take them. And whoever is in the field, let him not turn back.”

GOD'S WORD® Translation
"On that day those who are on the roof shouldn't come down to get their belongings out of their houses. Those who are in the field shouldn't turn back.

Jubilee Bible 2000
In that day, he who shall be upon the housetop and his stuff in the house, let him not come down to take it away; and he that is in the field, let him likewise not turn back.

King James 2000 Bible
In that day, he who shall be upon the housetop, and his goods in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

American King James Version
In that day, he which shall be on the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

American Standard Version
In that day, he that shall be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away: and let him that is in the field likewise not return back.

Douay-Rheims Bible
In that hour, he that shall be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away: and he that shall be in the field, in like manner, let him not return back.

Darby Bible Translation
In that day, he who shall be on the housetop, and his stuff in the house, let him not go down to take it away; and he that is in the field, let him likewise not return back.

English Revised Version
In that day, he which shall be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away: and let him that is in the field likewise not return back.

Webster's Bible Translation
In that day, he who shall be upon the house-top, and his furniture in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

Weymouth New Testament
"On that day, if a man is on the roof and his property indoors, let him not go down to fetch it; and, in the same way, he who is in the field, let him not turn back.

World English Bible
In that day, he who will be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away. Let him who is in the field likewise not turn back.

Young's Literal Translation
in that day, he who shall be on the house top, and his vessels in the house, let him not come down to take them away; and he in the field, in like manner, let him not turn backward;

Lukas 17:31 Afrikaans PWL
In daardie dag moet hy wat op die dak is en sy besittings in die huis, nie afkom om dit weg te vat nie en so ook moet hy wat op die landery is, nie terugdraai nie.

Luka 17:31 Albanian
Në atë ditë, ai që ndodhet mbi çatinë e shtëpisë të mos zbresë në shtëpi për të marrë gjërat e tij; e po kështu ai që ndodhet në ara, të mos kthehet prapa.

ﻟﻮﻗﺎ 17:31 Arabic: Smith & Van Dyke
في ذلك اليوم من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها. والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17:31 Armenian (Western): NT
Այդ օրը, ա՛ն որ տանիքին վրայ է եւ իր կարասիները՝ տան մէջ, թող չիջնէ՝ զանոնք առնելու. նմանապէս ա՛ն որ արտին մէջ է՝ թող չվերադառնայ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  17:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Egun hartan etche gainean datena, eta bere ostillamendua etchean badu, ezalbeiledi iauts haren eramaitera: eta landán dena, halaber ezalbeiledi itzul guibelecoetara.

Dyr Laux 17:31 Bavarian
Wer daadl eyn n Dach obn ist und sein Sach eyn n Haus drinn haat, sollt nit drum abhinsteign; und wer eyn n Feld hindan ist, sollt niemer zuehergeen.

Лука 17:31 Bulgarian
В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在那一天,在屋頂上的人,如果東西在屋子裡,不要下來拿;同樣,在田裡的人,也不要轉回到背後的事上。

中文标准译本 (CSB Simplified)
在那一天,在屋顶上的人,如果东西在屋子里,不要下来拿;同样,在田里的人,也不要转回到背后的事上。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當那日,人在房上,器具在屋裡,不要下來拿;人在田裡,也不要回家。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当那日,人在房上,器具在屋里,不要下来拿;人在田里,也不要回家。

路 加 福 音 17:31 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 那 日 , 人 在 房 上 , 器 具 在 屋 裡 , 不 要 下 來 拿 ; 人 在 田 裡 , 也 不 要 回 家 。

路 加 福 音 17:31 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 那 日 , 人 在 房 上 , 器 具 在 屋 里 , 不 要 下 来 拿 ; 人 在 田 里 , 也 不 要 回 家 。

Evanðelje po Luki 17:31 Croatian Bible
U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme.

Lukáš 17:31 Czech BKR
V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase.

Lukas 17:31 Danish
Paa den Dag skal den, som er paa Taget og har sine Ejendele i Huset, ikke stige ned for at hente dem; og ligesaa skal den, som er paa Marken, ikke vende tilbage igen!

Lukas 17:31 Dutch Staten Vertaling
In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Westcott and Hort 1881
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Greek Orthodox Church 1904
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Tischendorf 8th Edition
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

Stephanus Textus Receptus 1550
εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εν εκεινη τη ημερα, ος εσται επι του δωματος, και τα σκευη αυτου εν τη οικια, μη καταβατω αραι αυτα· και ο εν τω αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εν εκεινη τη ημερα ος εσται επι του δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια μη καταβατω αραι αυτα και ο εν αγρω ομοιως μη επιστρεψατω εις τα οπισω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
en ekeinē tē hēmera hos estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia, mē katabatō arai auta, kai ho en agrō homoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō.

en ekeine te hemera hos estai epi tou domatos kai ta skeue autou en te oikia, me katabato arai auta, kai ho en agro homoios me epistrepsato eis ta opiso.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
en ekeinē tē hēmera hos estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia, mē katabatō arai auta, kai ho en agrō homoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō.

en ekeine te hemera hos estai epi tou domatos kai ta skeue autou en te oikia, me katabato arai auta, kai ho en agro homoios me epistrepsato eis ta opiso.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en tō agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en tO agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en tō agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en tO agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en tō agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en tO agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Westcott/Hort - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:31 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō

en ekeinE tE Emera os estai epi tou dOmatos kai ta skeuE autou en tE oikia mE katabatO arai auta kai o en agrO omoiOs mE epistrepsatO eis ta opisO

Lukács 17:31 Hungarian: Karoli
Az nap, a ki a háztetõn lesz, és az õ holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezõn, azonképen ne forduljon hátra.

La evangelio laŭ Luko 17:31 Esperanto
Kiu estos sur la tegmento en tiu tago, kun liaj havajxoj en la domo, tiu ne malsupreniru, por ilin forporti; kaj kiu estas sur la kampo, tiu ankaux ne revenu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 17:31 Finnish: Bible (1776)
Joka sinä päivänä katon päällä on, ja hänen kalunsa ovat huoneessa, niin älköön astuko alas niitä ottamaan. Ja joka pellolla on, niin älköön myös palatko takaisin.

Luc 17:31 French: Darby
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les emporter; et pareillement que celui qui sera aux champs ne retourne pas en arriere.

Luc 17:31 French: Louis Segond (1910)
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière.

Luc 17:31 French: Martin (1744)
En ce jour-là que celui qui sera sur la maison, et qui aura son ménage dans la maison, ne descende point pour l'emporter; et que celui qui sera aux champs, ne retourne point non plus à ce qui est demeuré en arrière.

Lukas 17:31 German: Modernized
An demselbigen Tage, wer auf dem Dache ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, dasselbige zu holen. Desselbigengleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem, das hinter ihm ist.

Lukas 17:31 German: Luther (1912)
An dem Tage, wer auf dem Dach ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem was hinter ihm ist.

Lukas 17:31 German: Textbibel (1899)
An jenem Tage - wer auf dem Dache ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht herab, es zu holen, und wer auf dem Felde ist, desgleichen kehre sich nicht um nach dem was hinter ihm ist.

Luca 17:31 Italian: Riveduta Bible (1927)
In quel giorno, chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla; e parimente, chi sarà nei campi non torni indietro.

Luca 17:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
In quel giorno, colui che sarà sopra il tetto della casa, ed avrà le sue masserizie dentro la casa, non iscenda per toglierle; e parimente che sarà nella campagna non torni addietro.

LUKAS 17:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada hari itu barangsiapa yang di atas sotoh rumah dan hartanya di dalam rumah, janganlah ia turun ke bawah membawa ke luar harta itu, dan siapa yang ada di ladangnya pun janganlah pulang.

Luke 17:31 Kabyle: NT
Ass-nni win ara yilin sufella n wexxam ur ilaq ara ad yekcem a d-iddem lqecc-is ; win i d-yufa lḥal di lexla ur ilaq ara ad yuɣal ɣer deffir ;

누가복음 17:31 Korean
그 날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그 세간이 집 안에 있으면 그것을 가지러 내려 오지 말 것이요 밭에 있는 자도 이와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라

Lucas 17:31 Latin: Vulgata Clementina
In illa hora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa : et qui in agro, similiter non redeat retro.

Sv. Lūkass 17:31 Latvian New Testament
Ja kāds tanī stundā būs uz jumta, bet viņa lietas - namā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt, un ja kas tīrumā, tas lai neatgriežas atpakaļ!

Evangelija pagal Lukà 17:31 Lithuanian
Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, tenelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, tenegrįžta namo.

Luke 17:31 Maori
I taua ra, kei runga tetahi i te whare, me ona taonga hoki i roto i te whare, kaua ia e heke iho ki te tiki i aua mea: ko te tangata hoki i te mara, kaua ia e hoki atu ki nga mea o muri.

Lukas 17:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem.

Lucas 17:31 Spanish: La Biblia de las Américas
En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos; y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás.

Lucas 17:31 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos; y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás.

Lucas 17:31 Spanish: Reina Valera Gómez
En aquel día, el que esté en la azotea, y sus pertenencias en casa, no descienda a tomarlas; y el que esté en el campo, igualmente, no vuelva atrás.

Lucas 17:31 Spanish: Reina Valera 1909
En aquel día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda á tomarlas: y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás.

Lucas 17:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
En aquel día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás.

Lucas 17:31 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, naquele Dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum.

Lucas 17:31 Portugese Bible
Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los; e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás.   

Luca 17:31 Romanian: Cornilescu
În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.

От Луки 17:31 Russian: Synodal Translation (1876)
В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будетна поле, также не обращайся назад.

От Луки 17:31 Russian koi8r
В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.

Luke 17:31 Shuar New Testament
`Nu tsawant jeamtai jea yakiini pujana N· shuar ni waririn achiktaj tusa akaikishti. Jeß wayashti. Tura kampunniunam wekaana N· shuar ni jeen waketkishti.

Lukas 17:31 Swedish (1917)
Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.

Luka 17:31 Swahili NT
Siku hiyo, yeyote atakayekuwa juu ya paa asishuke nyumbani kuchukua mali yake. Kadhalika, naye atakayekuwa shambani asirudi nyuma.

Lucas 17:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa araw na yaon, ang mapapasa bubungan, at nasa bahay ng kaniyang mga pag-aari, ay huwag silang manaog upang kunin: at ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi.

Ǝlinjil wa n Luqa 17:31 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl wǝdi, awedan wa iqqiman daɣ adag wa n afalla n ahan-net, amaran ǝhân lalan-net ehan-net, a du-wǝr-azzabbat y a tan-in-idkǝl. Wa ihan tawagost-net deɣ, ad wǝr iqqǝl aɣaywan.

ลูกา 17:31 Thai: from KJV
ในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน และของของเขาอยู่ในบ้าน อย่าให้เขาลงมาเก็บของนั้นไป และคนที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน

Luka 17:31 Turkish
O gün damda olan, evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin.

Лука 17:31 Ukrainian: NT
Того дня, хто буде на криші, а надібє його в хатї, нехай не злазить узяти його; й хто на полї, так само нехай не вертаєть ся назад.

Luke 17:31 Uma New Testament
Hi eo toe mpai', sohi' metibo' -koi! Tauna to mohura hi parawa, neo' -pi leba' mesua' hi rala tomi mpo'ala' rewa-na. Wae wo'o tauna to hi bonea, neo' -pi leba' nculii' mpo'ala' napa-napa hi rala ngata.

Lu-ca 17:31 Vietnamese (1934)
Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa.

Luke 17:30
Top of Page
Top of Page