Evankeliumi Matteuksen mukaan 1
Finnish Bible
1Jesuksen Kristuksen syntymäkirja, Davidin pojan, Abrahamin pojan.

2Abraham siitti Isaakin. Mutta Isaak siitti Jakobin. Jakob siitti Juudan, ja hänen veljensä, 3Juuda siitti Phareksen ja Saramin Tamarista. Phares siitti Hetsronin. Hetsron siitti Aramin. 4Aram siitti Aminadabin. Aminadab siitti Nahassonin. Nahasson siitti Salmonin. 5Salmon siitti Boaksen Rahabista. Boas siitti Obedin Ruutista. Obed siitti Jessen. 6Jesse siitti kuningas Davidin. Kuningas David siitti Salomonin Urian emännästä. 7Salomon siitti Rehabeamin. Rehabeam siitti Abian. Abia siitti Assan. 8Assa siitti Josaphatin. Josaphat siitti Joramin. Joram siitti Ussian. 9Ussia siitti Jotamin. Jotam siitti Akaksen. Akas siitti Etsekian. 10Etsekia siitti Manassen. Manasse siitti Amonin. Amon siitti Josian. 11Josia siitti (Jojakimin. Jojakim siitti) Jekonian ja hänen veljensä, Babelin vankiudessa.

12Mutta Babelin vankiuden jälkeen siitti Jekonia Sealtielin. Sealtiel siitti Zorobabelin. 13Zorobabel siitti Abiudin. Abiud siitti Eliakimin. Eliakim siitti Asorin. 14Asor siitti Sadokin. Sadok siitti Akimin. Akim siitti Eliudin. 15Eliud siitti Eleatsarin. Eleatsar siitti Matanin. Matan siitti Jakobin. 16Jakob siitti Josephin, Marian miehen, josta (Mariasta) on syntynyt Jesus, joka kutsutaan Kristus.

17Niin ovat kaikki polvet Abrahamista Davidiin asti neljätoistakymmentä polvea; Davidista Babelin vankiuteen myös neljätoistakymmentä polvea, ja Babelin vankiudesta Kristukseen asti neljätoistakymmentä polvea.

18Jesuksen Kristuksen syntymys oli näin: koska Maria hänen äitinsä oli Josephiin kihlattu, ennen kuin he yhteen tulivat, löyttiin hän raskaaksi Pyhästä Hengestä. 19Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa, ajatteli hän salaisesti hyljätä hänen. 20Kuin hän näitä ajatteli, katso, niin Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa ja sanoi: Joseph, Davidin poika! älä pelkää ottaakses Mariaa puolisoas tykös; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. 21Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. 22Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että täytettäisiin, mitä Herralta on sanottu prophetan kautta, joka sanoo: 23Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme. 24Kuin Joseph unesta heräsi, niin hän teki kuin Herran enkeli hänen käski, ja otti puolisonsa tykönsä, 25Ja ei tuntenut häntä, siihenasti kuin hän poikansa esikoisensa synnytti, ja kutsui hänen nimensä Jesus.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Malachi 4
Top of Page
Top of Page