ἔνδειξιν
Englishman's Concordance
ἔνδειξιν (endeixin) — 3 Occurrences

Romans 3:25 N-AFS
GRK: αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης
KJV: blood, to declare his righteousness
INT: blood for a showing forth of the righteousness

Romans 3:26 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης
NAS: for the demonstration, [I say], of His righteousness
KJV: To declare, [I say], at this
INT: for of [the] showing forth the righteousness

2 Corinthians 8:24 N-AFS
GRK: Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης
NAS: show them the proof of your love
KJV: the churches, the proof of your
INT: Therefore [the] proof of the love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page