‘ă·zā·rā·nî
Englishman's Concordance
‘ă·zā·rā·nî — 1 Occurrence

Psalm 118:13
HEB: לִנְפֹּ֑ל וַ֖יהוָ֣ה עֲזָרָֽנִי׃
NAS: But the LORD helped me.
KJV: but the LORD helped me.
INT: was falling the LORD helped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5826
81 Occurrences


‘ă·zā·rā·nî — 1 Occ.
‘ă·zā·rā·nū — 1 Occ.
‘ă·zā·rə·ḵā — 1 Occ.
‘ă·zā·rōw — 1 Occ.
‘ā·zar·tā — 1 Occ.
‘ă·zar·ta·nî — 1 Occ.
‘ă·zar·tîḵ — 1 Occ.
‘ă·zar·tî·ḵā — 3 Occ.
‘ă·zā·rum — 1 Occ.
‘ā·zə·rê·nî — 2 Occ.
‘ā·zə·rê·nū — 2 Occ.
‘ā·zə·rū — 3 Occ.
‘ā·zur — 1 Occ.
bə·‘ō·zə·rāy — 1 Occ.
be‘·zōr — 1 Occ.
la‘·zōr — 10 Occ.
lə·‘ā·zə·rê·nî — 3 Occ.
lə·‘ā·zə·rê·nū — 2 Occ.
lə·‘ā·zə·rōw — 1 Occ.
lə·hê·‘ā·zêr — 1 Occ.
lə·‘ō·zə·re·ḵā — 1 Occ.
ma‘·zə·rîm — 1 Occ.
‘ō·zêr — 15 Occ.
‘ō·zə·rāw — 1 Occ.
‘ō·zə·rê — 2 Occ.
‘ō·zə·re·hā — 1 Occ.
wa·‘ă·zar·tem — 1 Occ.
way·ya·‘ă·zār- — 1 Occ.
way·ya‘·zə·rê·hū — 1 Occ.
way·ya‘·zə·rêm — 1 Occ.
way·ya‘·zə·rū — 1 Occ.
way·ya‘·zə·rū·hū — 1 Occ.
way·yê·‘ā·zə·rū — 1 Occ.
wə·‘ā·zə·rê·nū — 1 Occ.
wə·‘iz·ru·nî — 1 Occ.
wə·lō — 1 Occ.
wə·ne·‘ĕ·zā·rə·tî — 1 Occ.
wə·ya‘·zə·re·kā — 1 Occ.
wə·ya‘·zə·ru·ḵem — 1 Occ.
wə·ya‘·zə·rū·nî — 1 Occ.
ya·‘ă·zār- — 2 Occ.
ya·‘ăz·ru·nî — 1 Occ.
ya‘·zə·re·hā — 1 Occ.
ya‘·zə·re·kā — 1 Occ.
ya‘·zō·rū — 2 Occ.
yê·‘ā·zə·rū — 1 Occ.
Additional Entries
‘az·mā·weṯ — 7 Occ.
wə·‘az·mā·weṯ — 1 Occ.
‘az·zān — 1 Occ.
hā·‘ā·zə·nî·yāh — 1 Occ.
wə·hā·‘ā·zə·nî·yāh — 1 Occ.
way·‘az·zə·qê·hū — 1 Occ.
bə·‘iz·qə·ṯêh — 1 Occ.
ū·ḇə·‘iz·qāṯ — 1 Occ.
‘ă·zê·qāh — 6 Occ.
wa·‘ă·zê·qāh — 1 Occ.
‘ă·zā·rā·nū — 1 Occ.
‘ă·zā·rə·ḵā — 1 Occ.
‘ă·zā·rōw — 1 Occ.
‘ā·zar·tā — 1 Occ.
‘ă·zar·ta·nî — 1 Occ.
‘ă·zar·tîḵ — 1 Occ.
‘ă·zar·tî·ḵā — 3 Occ.
‘ă·zā·rum — 1 Occ.
‘ā·zə·rê·nî — 2 Occ.
‘ā·zə·rê·nū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page