biḡ·ḏō·ṯe·ḵā
Englishman's Concordance
biḡ·ḏō·ṯe·ḵā — 1 Occurrence

Psalm 45:8
HEB: קְ֭צִיעוֹת כָּל־ בִּגְדֹתֶ֑יךָ מִֽן־ הֵ֥יכְלֵי
NAS: All Your garments are [fragrant with] myrrh
KJV: All thy garments [smell] of myrrh,
INT: cassia All your garments at palaces

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 899
217 Occurrences


bab·bā·ḡeḏ — 1 Occ.
bab·bə·ḡā·ḏîm — 1 Occ.
bab·be·ḡeḏ — 4 Occ.
bā·ḡeḏ — 1 Occ.
bə·ḡā·ḏay — 1 Occ.
bə·ḡā·ḏāw — 51 Occ.
bə·ḡā·ḏa·yiḵ — 2 Occ.
bə·ḡā·ḏe·ḵā — 6 Occ.
bə·ḡā·ḏe·hā — 2 Occ.
bə·ḡā·ḏê·nū — 1 Occ.
bə·ḡā·ḏîm — 18 Occ.
be·ḡeḏ — 12 Occ.
bə·ḇe·ḡeḏ — 2 Occ.
bə·ḇiḡ·ḏê·hem — 1 Occ.
bə·ḇiḡ·ḏōw — 1 Occ.
biḡ·ḏê — 31 Occ.
biḡ·ḏê·ḵem — 2 Occ.
biḡ·ḏê·hem — 4 Occ.
biḡ·ḏî — 1 Occ.
biḡ·ḏōw — 10 Occ.
biḡ·ḏō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
biḇ·ḡā·ḏāw — 2 Occ.
bō·ḡə·ḏê — 1 Occ.
ḵab·be·ḡeḏ — 1 Occ.
hab·bə·ḡā·ḏîm — 7 Occ.
hab·be·ḡeḏ — 4 Occ.
kab·be·ḡeḏ — 3 Occ.
kə·ḇe·ḡeḏ — 2 Occ.
lə·ḇe·ḡeḏ — 1 Occ.
mib·bə·ḡā·ḏa·yiḵ — 1 Occ.
ū·ḵə·ḇe·ḡeḏ — 1 Occ.
ū·lə·ḇiḡ·ḏê — 1 Occ.
ū·ḇə·ḡā·ḏāw — 4 Occ.
ū·ḇə·ḡā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·ḡā·ḏîm — 4 Occ.
ū·ḇe·ḡeḏ — 3 Occ.
ū·ḇiḡ·ḏê — 4 Occ.
ū·ḇiḡ·ḏê·ḵem — 1 Occ.
ḇā·ḡeḏ — 1 Occ.
ḇə·ḡā·ḏay — 1 Occ.
ḇə·ḡā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ḇə·ḡā·ḏîm — 5 Occ.
ḇe·ḡeḏ — 2 Occ.
wə·hab·be·ḡeḏ — 2 Occ.
ḇə·ḇiḡ·ḏê- — 1 Occ.
ḇiḡ·ḏê- — 4 Occ.
ḇiḡ·ḏê·ḵem — 1 Occ.
ḇiḡ·ḏê·hem — 3 Occ.
ḇiḡ·ḏî — 1 Occ.
ḇiḡ·ḏōw — 1 Occ.
Additional Entries
bə·ḡā·ḏîm — 18 Occ.
be·ḡeḏ — 12 Occ.
bə·ḇe·ḡeḏ — 2 Occ.
bə·ḇiḡ·ḏê·hem — 1 Occ.
bə·ḇiḡ·ḏōw — 1 Occ.
biḡ·ḏê — 31 Occ.
biḡ·ḏê·ḵem — 2 Occ.
biḡ·ḏê·hem — 4 Occ.
biḡ·ḏî — 1 Occ.
biḡ·ḏōw — 10 Occ.
biḇ·ḡā·ḏāw — 2 Occ.
bō·ḡə·ḏê — 1 Occ.
ḵab·be·ḡeḏ — 1 Occ.
hab·bə·ḡā·ḏîm — 7 Occ.
hab·be·ḡeḏ — 4 Occ.
kab·be·ḡeḏ — 3 Occ.
kə·ḇe·ḡeḏ — 2 Occ.
lə·ḇe·ḡeḏ — 1 Occ.
mib·bə·ḡā·ḏa·yiḵ — 1 Occ.
ū·ḵə·ḇe·ḡeḏ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page