hiš·mî·ḏū
Englishman's Concordance
hiš·mî·ḏū — 1 Occurrence

Psalm 106:34
HEB: לֹֽא־ הִ֭שְׁמִידוּ אֶת־ הָֽעַמִּ֑ים
NAS: They did not destroy the peoples,
KJV: They did not destroy the nations,
INT: did not destroy the peoples after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8045
90 Occurrences


’aš·mîḏ — 2 Occ.
’aš·mî·ḏə·ḵā — 1 Occ.
haš·mêḏ — 2 Occ.
haš·mêḏ — 1 Occ.
haš·mî·ḏām — 1 Occ.
haš·mî·ḏōw — 1 Occ.
hiš·maḏ·tî — 1 Occ.
hiš·mîḏ — 5 Occ.
hiš·mi·ḏām — 1 Occ.
hiš·miḏ·ḵā — 1 Occ.
hiš·mî·ḏōw — 4 Occ.
hiš·mî·ḏū — 1 Occ.
hiš·mî·ḏum — 2 Occ.
hiš·šā·mêḏ — 1 Occ.
hiš·šā·mə·ḏāḵ — 3 Occ.
hiš·šā·mə·ḏām — 2 Occ.
hiš·šā·meḏ·ḵā — 1 Occ.
hiš·šā·mə·ḏāḵ — 1 Occ.
laš·miḏ — 1 Occ.
lə·haš·mîḏ — 11 Occ.
lə·haš·mî·ḏām — 2 Occ.
lə·haš·mî·ḏê·nū — 1 Occ.
lə·haš·mî·ḏōw — 1 Occ.
lə·hiš·šā·mə·ḏām — 1 Occ.
niš·maḏ·nū — 1 Occ.
niš·mə·ḏāh — 1 Occ.
niš·mə·ḏū — 2 Occ.
taš·mîḏ — 1 Occ.
taš·mî·ḏū — 2 Occ.
tiš·šā·mê·ḏūn — 1 Occ.
ū·lə·haš·mîḏ — 4 Occ.
wā·’aš·mîḏ — 1 Occ.
wā·’aš·mî·ḏêm — 2 Occ.
way·yaš·mêḏ — 2 Occ.
way·yaš·mî·ḏêm — 1 Occ.
way·yaš·mî·ḏūm — 1 Occ.
wat·taš·mî·ḏêm — 1 Occ.
wə·’aš·mî·ḏêm — 1 Occ.
wə·hiš·maḏ·tî — 4 Occ.
wə·hiš·maḏ·tîw — 1 Occ.
wə·hiš·mî·ḏə·ḵā — 2 Occ.
wə·naš·mî·ḏāh — 1 Occ.
wə·niš·maḏ — 3 Occ.
wə·niš·maḏ·tî — 1 Occ.
wə·niš·mə·ḏū — 1 Occ.
wə·ṯaš·mî·ḏêm — 1 Occ.
yaš·mîḏ — 3 Occ.
yaš·mî·ḏêm — 1 Occ.
yaš·mî·ḏū — 1 Occ.
yiš·šā·mêḏ — 2 Occ.
Additional Entries
’aš·mî·ḏə·ḵā — 1 Occ.
haš·mêḏ — 2 Occ.
haš·mêḏ — 1 Occ.
haš·mî·ḏām — 1 Occ.
haš·mî·ḏōw — 1 Occ.
hiš·maḏ·tî — 1 Occ.
hiš·mîḏ — 5 Occ.
hiš·mi·ḏām — 1 Occ.
hiš·miḏ·ḵā — 1 Occ.
hiš·mî·ḏōw — 4 Occ.
hiš·mî·ḏum — 2 Occ.
hiš·šā·mêḏ — 1 Occ.
hiš·šā·mə·ḏāḵ — 3 Occ.
hiš·šā·mə·ḏām — 2 Occ.
hiš·šā·meḏ·ḵā — 1 Occ.
hiš·šā·mə·ḏāḵ — 1 Occ.
laš·miḏ — 1 Occ.
lə·haš·mîḏ — 11 Occ.
lə·haš·mî·ḏām — 2 Occ.
lə·haš·mî·ḏê·nū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page