lad·də·lā·ṯō·wṯ
Englishman's Concordance
lad·də·lā·ṯō·wṯ — 1 Occurrence

Ezekiel 41:24
HEB: וּשְׁתַּ֥יִם דְּלָת֖וֹת לַדְּלָת֑וֹת שְׁ֚תַּיִם מוּסַבּ֣וֹת
NAS: had two leaves, two
KJV: had two leaves [apiece], two
INT: had two of the doors leaves two turning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1817
88 Occurrences


bad·de·leṯ — 1 Occ.
bə·ḏal·tōw — 1 Occ.
bə·ḏal·ṯō·wṯ — 1 Occ.
biḏ·lā·ṯa·yim — 1 Occ.
dal — 1 Occ.
dal·ṯê — 2 Occ.
dal·ṯō·wṯ — 18 Occ.
dal·ṯō·ṯay — 1 Occ.
dal·ṯō·w·ṯāw — 7 Occ.
də·lā·ṯay — 1 Occ.
də·lā·ṯa·yim — 8 Occ.
də·lā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
də·lā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
də·lā·ṯe·hā — 2 Occ.
də·lā·ṯō·wṯ — 6 Occ.
de·leṯ — 1 Occ.
had·dā·leṯ — 2 Occ.
had·də·lā·ṯō·wṯ — 3 Occ.
had·de·leṯ — 14 Occ.
lad·də·lā·ṯō·wṯ — 1 Occ.
lə·ḏal·ṯê — 1 Occ.
lə·ḏal·ṯō·wṯ — 2 Occ.
lə·ḏe·leṯ — 1 Occ.
mid·dal·ṯê — 2 Occ.
ū·ḏə·lā·ṯā·yim — 2 Occ.
ū·ḏə·lā·ṯō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇad·de·leṯ — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯê — 2 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯāw — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·had·de·leṯ — 1 Occ.
Additional Entries
də·lā·ṯay — 1 Occ.
də·lā·ṯa·yim — 8 Occ.
də·lā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
də·lā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
də·lā·ṯe·hā — 2 Occ.
də·lā·ṯō·wṯ — 6 Occ.
de·leṯ — 1 Occ.
had·dā·leṯ — 2 Occ.
had·də·lā·ṯō·wṯ — 3 Occ.
had·de·leṯ — 14 Occ.
lə·ḏal·ṯê — 1 Occ.
lə·ḏal·ṯō·wṯ — 2 Occ.
lə·ḏe·leṯ — 1 Occ.
mid·dal·ṯê — 2 Occ.
ū·ḏə·lā·ṯā·yim — 2 Occ.
ū·ḏə·lā·ṯō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇad·de·leṯ — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯê — 2 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯāw — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page