mib·bə·śar·ḵem
Englishman's Concordance
mib·bə·śar·ḵem — 1 Occurrence

Ezekiel 36:26
HEB: לֵ֤ב הָאֶ֙בֶן֙ מִבְּשַׂרְכֶ֔ם וְנָתַתִּ֥י לָכֶ֖ם
NAS: of stone from your flesh and give
KJV: heart out of your flesh, and I will give
INT: the heart of stone your flesh and give A heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1320
270 Occurrences


bab·bā·śār — 2 Occ.
bā·śār — 71 Occ.
bā·śār — 1 Occ.
bə·śar — 29 Occ.
bə·śā·rāh — 1 Occ.
bə·śā·rām — 7 Occ.
bə·śar·ḵem — 1 Occ.
bə·śā·rə·ḵā — 6 Occ.
bə·śā·rê·nū — 1 Occ.
bə·śā·rî — 7 Occ.
bə·śā·rōw — 37 Occ.
biḇ·śar — 1 Occ.
biḇ·śā·rāh — 2 Occ.
biḇ·śar·ḵem — 2 Occ.
biḇ·śā·rî — 2 Occ.
hab·bā·śār — 24 Occ.
hab·bā·śār — 1 Occ.
kiḇ·śar — 2 Occ.
kiḇ·śā·rōw — 1 Occ.
lə·ḇā·śār — 2 Occ.
liḇ·śā·rî — 1 Occ.
mib·bə·śar — 5 Occ.
mib·bə·śā·rām — 4 Occ.
mib·bə·śar·ḵem — 1 Occ.
mib·bə·śā·re·ḵā — 1 Occ.
mib·bə·śā·rî — 1 Occ.
mib·bə·śā·rōw — 2 Occ.
ū·ḵə·ḇā·śār — 1 Occ.
ū·mib·bə·śā·rə·ḵā — 1 Occ.
ū·mib·bə·śā·rî — 2 Occ.
ū·ḇā·śār — 7 Occ.
ū·ḇā·śār — 1 Occ.
ū·ḇə·śar — 4 Occ.
ū·ḇə·śā·rām — 1 Occ.
ū·ḇə·śar·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·śā·rə·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇə·śā·rî — 5 Occ.
ū·ḇə·śā·rōw — 1 Occ.
ū·ḇiḇ·śā·rām — 1 Occ.
ū·ḇiḇ·śā·rî — 1 Occ.
ḇā·śār — 16 Occ.
wə·hab·bā·śār — 3 Occ.
ḇə·śā·rê·nū — 1 Occ.
ḇə·śā·rî — 4 Occ.
ḇə·śā·rîm — 1 Occ.
ḇə·śā·rōw — 2 Occ.
Additional Entries
biḇ·śar·ḵem — 2 Occ.
biḇ·śā·rî — 2 Occ.
hab·bā·śār — 24 Occ.
hab·bā·śār — 1 Occ.
kiḇ·śar — 2 Occ.
kiḇ·śā·rōw — 1 Occ.
lə·ḇā·śār — 2 Occ.
liḇ·śā·rî — 1 Occ.
mib·bə·śar — 5 Occ.
mib·bə·śā·rām — 4 Occ.
mib·bə·śā·re·ḵā — 1 Occ.
mib·bə·śā·rî — 1 Occ.
mib·bə·śā·rōw — 2 Occ.
ū·ḵə·ḇā·śār — 1 Occ.
ū·mib·bə·śā·rə·ḵā — 1 Occ.
ū·mib·bə·śā·rî — 2 Occ.
ū·ḇā·śār — 7 Occ.
ū·ḇā·śār — 1 Occ.
ū·ḇə·śar — 4 Occ.
ū·ḇə·śā·rām — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page