362. אֵילִם (Elim)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 362. אֵילִם (Elim) — 6 Occurrences

Exodus 15:27
HEB: וַיָּבֹ֣אוּ אֵילִ֔מָה וְשָׁ֗ם שְׁתֵּ֥ים
NAS: Then they came to Elim where
KJV: And they came to Elim, where [were] twelve
INT: came to Elim where both

Exodus 16:1
HEB: וַיִּסְעוּ֙ מֵֽאֵילִ֔ם וַיָּבֹ֜אוּ כָּל־
NAS: Then they set out from Elim, and all
KJV: And they took their journey from Elim, and all the congregation
INT: set Elim came and all

Exodus 16:1
HEB: אֲשֶׁ֥ר בֵּין־ אֵילִ֖ם וּבֵ֣ין סִינָ֑י
NAS: is between Elim and Sinai,
KJV: of Sin, which [is] between Elim and Sinai,
INT: which is between Elim is between and Sinai

Numbers 33:9
HEB: מִמָּרָ֔ה וַיָּבֹ֖אוּ אֵילִ֑מָה וּ֠בְאֵילִם שְׁתֵּ֣ים
NAS: and came to Elim; and in Elim
KJV: and came unto Elim: and in Elim
INT: Marah and came to Elim Elim both

Numbers 33:9
HEB: וַיָּבֹ֖אוּ אֵילִ֑מָה וּ֠בְאֵילִם שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֞ה
NAS: to Elim; and in Elim there were twelve
KJV: unto Elim: and in Elim [were] twelve
INT: and came to Elim Elim both ten

Numbers 33:10
HEB: וַיִּסְע֖וּ מֵאֵילִ֑ם וַֽיַּחֲנ֖וּ עַל־
NAS: They journeyed from Elim and camped
KJV: And they removed from Elim, and encamped
INT: journeyed Elim and camped and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page