494. אֶלְנָתָן (Elnathan)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 494. אֶלְנָתָן (Elnathan) — 7 Occurrences

2 Kings 24:8
HEB: נְחֻשְׁתָּ֥א בַת־ אֶלְנָתָ֖ן מִירוּשָׁלִָֽם׃
NAS: the daughter of Elnathan of Jerusalem.
KJV: the daughter of Elnathan of Jerusalem.
INT: Nehushta the daughter of Elnathan of Jerusalem

Ezra 8:16
HEB: לַאֲרִיאֵ֡ל לִֽ֠שְׁמַעְיָה וּלְאֶלְנָתָ֨ן וּלְיָרִ֜יב וּלְאֶלְנָתָ֧ן
NAS: Shemaiah, Elnathan, Jarib,
KJV: for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib,
INT: Ariel Shemaiah Elnathan Jarib Elnathan

Ezra 8:16
HEB: וּלְאֶלְנָתָ֨ן וּלְיָרִ֜יב וּלְאֶלְנָתָ֧ן וּלְנָתָ֛ן וְלִזְכַרְיָ֥ה
NAS: Jarib, Elnathan, Nathan,
KJV: and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan,
INT: Elnathan Jarib Elnathan Nathan Zechariah

Ezra 8:16
HEB: רָאשִׁ֑ים וּלְיוֹיָרִ֥יב וּלְאֶלְנָתָ֖ן מְבִינִֽים׃
NAS: and for Joiarib and Elnathan, teachers.
KJV: also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding.
INT: leading Joiarib and Elnathan teachers

Jeremiah 26:22
HEB: מִצְרָ֑יִם אֵ֣ת אֶלְנָתָ֧ן בֶּן־ עַכְבּ֛וֹר
NAS: to Egypt: Elnathan the son
KJV: into Egypt, [namely], Elnathan the son
INT: men to Egypt Elnathan the son of Achbor

Jeremiah 36:12
HEB: בֶן־ שְׁ֠מַעְיָהוּ וְאֶלְנָתָ֨ן בֶּן־ עַכְבּ֜וֹר
NAS: of Shemaiah, and Elnathan the son
KJV: of Shemaiah, and Elnathan the son
INT: the son of Shemaiah and Elnathan the son of Achbor

Jeremiah 36:25
HEB: וְגַם֩ אֶלְנָתָ֨ן וּדְלָיָ֤הוּ וּגְמַרְיָ֙הוּ֙
NAS: Even though Elnathan and Delaiah
KJV: Nevertheless Elnathan and Delaiah
INT: though Elnathan and Delaiah and Gemariah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page