Jeremiah 36:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3381 [e]וַיֵּ֤רֶד
way-yê-reḏ
Then he went downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
to houseN-msc
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
intoPrep
3957 [e]לִשְׁכַּ֣ת
liš-kaṯ
chamberN-fsc
5608 [e]הַסֹּפֵ֔ר
has-sō-p̄êr,
Of the scribeArt | N-ms
2009 [e]וְהִ֨נֵּה־
wə-hin-nêh-
andConj-w | Interjection
8033 [e]שָׁ֔ם
šām,
thereAdv
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
8269 [e]הַשָּׂרִ֖ים
haś-śā-rîm
the princesArt | N-mp
3427 [e]יֽוֹשְׁבִ֑ים
yō-wō-šə-ḇîm;
were sittingV-Qal-Prtcpl-mp
476 [e]אֱלִישָׁמָ֣ע
’ĕ-lî-šā-mā‘
ElishamaN-proper-ms
5608 [e]הַסֹּפֵ֡ר
has-sō-p̄êr
the scribeArt | N-ms
1806 [e]וּדְלָיָ֣הוּ
ū-ḏə-lā-yā-hū
and DelaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇe-nōš-
sonN-msc
8098 [e]שְׁ֠מַעְיָהוּ
ma‘-yā-hū
of ShemaiahN-proper-ms
494 [e]וְאֶלְנָתָ֨ן
wə-’el-nā-ṯān
and ElnathanConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5907 [e]עַכְבּ֜וֹר
‘aḵ-bō-wr
of AchborN-proper-ms
1587 [e]וּגְמַרְיָ֧הוּ
ū-ḡə-mar-yā-hū
and GemariahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
8227 [e]שָׁפָ֛ן
šā-p̄ān
of ShaphanN-proper-ms
6667 [e]וְצִדְקִיָּ֥הוּ
wə-ṣiḏ-qî-yā-hū
and ZedekiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
2608 [e]חֲנַנְיָ֖הוּ
ḥă-nan-yā-hū
of HananiahN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
8269 [e]הַשָּׂרִֽים׃
haś-śā-rîm.
the princesArt | N-mp

Hebrew Texts
ירמיה 36:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֤רֶד בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ עַל־לִשְׁכַּ֣ת הַסֹּפֵ֔ר וְהִ֨נֵּה־שָׁ֔ם כָּל־הַשָּׂרִ֖ים יֹֽושְׁבִ֑ים אֱלִישָׁמָ֣ע הַסֹּפֵ֡ר וּדְלָיָ֣הוּ בֶןשְׁ֠־מַעְיָהוּ וְאֶלְנָתָ֨ן בֶּן־עַכְבֹּ֜ור וּגְמַרְיָ֧הוּ בֶן־שָׁפָ֛ן וְצִדְקִיָּ֥הוּ בֶן־חֲנַנְיָ֖הוּ וְכָל־הַשָּׂרִֽים׃

ירמיה 36:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד בית־המלך על־לשכת הספר והנה־שם כל־השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בןש־מעיהו ואלנתן בן־עכבור וגמריהו בן־שפן וצדקיהו בן־חנניהו וכל־השרים׃

ירמיה 36:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירד בית־המלך על־לשכת הספר והנה־שם כל־השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בןש־מעיהו ואלנתן בן־עכבור וגמריהו בן־שפן וצדקיהו בן־חנניהו וכל־השרים׃

ירמיה 36:12 Hebrew Bible
וירד בית המלך על לשכת הספר והנה שם כל השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
he went down to the king's house, into the scribe's chamber. And behold, all the officials were sitting there-- Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the other officials.

King James Bible
Then he went down into the king's house, into the scribe's chamber: and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes.

Holman Christian Standard Bible
he went down to the scribe's chamber in the king's palace. All the officials were sitting there--Elishama the scribe, Delaiah son of Shemaiah, Elnathan son of Achbor, Gemariah son of Shaphan, Zedekiah son of Hananiah, and all the other officials.
Treasury of Scripture Knowledge

Elishama.

Jeremiah 36:20,21 And they went in to the king into the court, but they laid up the …

Jeremiah 41:1 Now it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of …

Elnathan.

Jeremiah 36:25 Nevertheless Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession …

Jeremiah 26:22 And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely, Elnathan the …

2 Kings 22:12,14 And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of …

2 Kings 24:8 Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he …

Gemariah.

Jeremiah 36:10,11 Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of …

2 Kings 22:3,12 And it came to pass in the eighteenth year of king Josiah, that the …

Hananiah.

Jeremiah 28:1 And it came to pass the same year, in the beginning of the reign …

Links
Jeremiah 36:12Jeremiah 36:12 NIVJeremiah 36:12 NLTJeremiah 36:12 ESVJeremiah 36:12 NASBJeremiah 36:12 KJVJeremiah 36:12 Bible AppsJeremiah 36:12 Biblia ParalelaJeremiah 36:12 Chinese BibleJeremiah 36:12 French BibleJeremiah 36:12 German BibleBible Hub
Jeremiah 36:11
Top of Page
Top of Page